Pressmeddelande -

Var fjärde ung vuxen tvingas bo kvar hemma

27 procent av unga vuxna mellan 20 och 27 år i Göteborgsregionen bor kvar hemma hos föräldrarna. Nästan alla av dem vill flytta hemifrån men kan av olika skäl inte göra det. Det visar Hyresgästföreningens undersökning om Unga vuxnas boendesituation.

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen vartannat år undersökt unga vuxnas boendesituation och kan se att förutsättningarna blivit sämre. I årets undersökning så är det mer än var fjärde ung vuxen i Göteborgsregionen som bor hemma, det trots att fler än nio av tio av dem skulle vilja flytta.

Bostadssituationen påverkar också de unga på fler sätt. Mer än var tredje ung vuxen är orolig för att inte hitta något boende i framtiden. Var tredje tvekar inför att flytta till en annan ort och 29 procent tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsbristen.

– Att unga vuxna har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden får konsekvenser både för individen och för samhället i stort. När unga vuxna inte kan ta ett nytt jobb eller börja studera på grund av bostadsbristen så blir hela samhället lidandet, säger Andreas Sjöö, bostadspolitisk sakkunnig på Hyresgästföreningen region västra Sverige.

Rapporten visar också att 40 procent av de unga vuxna har mindre än 6000 kronor kvar när boendet är betalt och nästan hälften har någon eller flera gånger fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner under det senaste året.

– Vi ser också att de ekonomiskt utsatta med låga inkomster och otrygga anställningsformer är mest utsatta i sin boendesituation. Effekten blir att de som har störst anledning att försöka påverka sin situation har minst möjlighet att göra det, säger Andreas Sjöö.

För att komma till rätta med situationen krävs det att satsas på boende i alla olika former, men främst på hyresrätter som unga har råd bo i.

– Hyresrätten är det viktigaste verktyget för att unga ska kunna flytta hemifrån. Därför krävs det att en statlig bostadspolitik som ger kommunerna förutsättningar att kunna bygga fler hyresrätter till rimliga kostnader.

Vill du veta mer om rapporten är du välkommen att kontakta:

Andreas Sjöö, bostadspolitisk sakkunnig på Hyresgästföreningen region västra Sverige, 070-233 53 55

Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen, 010-459 21 60

Fakta om rapporten:

Undersökningen har genomförts av företaget Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen. Totalt har 4297 unga vuxna i åldrarna 20-27 år svarat på frågorna. Av dess kommer 17 procent av svaren från Göteborgsregionen. Förutom Göteborg ingår även kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Alingsås, Lilla Edet, Tjörn och Öckerö.

Till årets undersökning har metoden bytts ut och istället för telefonintervjuer har svaren samlats in via en enkät med hjälp av en webbpanel. På grund av det görs inte jämförelser till tidigare års resultat i de flesta fall. I några fall redovisas tidigare års resultat i diagram eller kommenteras i löpande text, det är dock viktigt att tolka jämförelserna med försiktighet.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • hyresgästföreningen västra sverige
  • unga vuxnas boende
  • unga vuxna
  • bostadsbyggande
  • bostadspolitik

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Kontakter

Johan Öhman

Presskontakt Kommunikatör 070-490 12 26

Kajsa Lind

Presskontakt Kommunikatör 0738-19 24 07