Pressmeddelande -

100 miljoner i ROT-stöd till de rikaste i Gävleborgs län

 

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till ROT-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser som Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle i dag presenterar på sin nya faktabank om bostäder - hurvibor.se.

2011 betalades 371 miljoner ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Gävleborgs län. Mer än en fjärdedel, eller 106 miljoner, gick till personer med över 400 000 kronor i årsinkomst. 32 miljoner gick till personer med mer än 600 000 kr i årsinkomst. De tjänar alltså mer än 50 000 kr i månaden.

– Samtidigt som det finns enorma behov av att renovera och energieffektivisera våra stora bostadsområden väljer regeringen att lägga enorma belopp till dem som äger sina bostäder och som tjänar allra mest, säger Ulla-Maja Moilanen, ordförande för Hyresgästföreningen i Gävle.

Totalt var det nära 29 000 personer i Gävleborgs län som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2011. Det motsvarar 13 procent av befolkningen över 20 år. Men både andelen som får rot-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst. 

– Hyresgästföreningen har sedan ROT-avdraget infördes krävt att det också ska omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt. Idag gynnar det ensidigt av en liten del av befolkningen. Samtidigt tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar när det renoveras, säger Ulla-Maja Moilanen.

I hela Sverige kostade ROT-avdragen statskassan 13,2 miljarder 2011 och 14,6 miljarder 2012. Utbetalningarna av bostadsbidrag uppgick till 3,5 miljarder 2011, varav 122 miljoner kronor i Gävleborgs län.

För mer information: www.hurvibor.se/lanssidor/gavleborg/hur-vi-lever/rot-avdrag Allt material på webbplatsen får återges och användas fritt med angivande av källa: Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se. Högupplösta diagram färdiga för tryck finns i mappar för nedladdning längst ned på respektive sida. I mappen finns också en pdf-fil med teknisk information om diagrammen.

Kontakt:
Ulla-Maja Moilanen, ordförande Hyresgästföreningen Gävle, 073 219 09 33
För information om hurvibor.se och detaljfrågor om statistiken, Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare, Uppsala, 072 712 51 29


Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Gävleborg

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Petra Olofsson

Presskontakt Kommunikationschef, Region Aros-Gävle 070 - 975 90 15

Johan Pelling

Presskontakt Regionchef, Region Aros-Gävle 010-4591363

Torbjörn Rönnkvist

Presskontakt Regionordförande, Region Aros-Gävle 070 - 684 96 82