Pressmeddelande -

Förhandlingarna med Mimer går till Hyresmarknadskommittén

De pågående hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Mimer avbryts och går vidare till Hyresmarknadskommittén, HMK. Förhandlingarna omfattar samtliga Mimers 11 000 lägenheter.

  • -Vi har gjort ett gott försök att komma överens. Men det är svårt när Mimers styrelse på förhand bestämt att deras hyresgäster ska ha landets högsta höjning, säger Johan Kretz, förhandlare vid Hyresgästföreningen i Västmanland.

Mimers ursprungliga yrkande var 3,8 procent, medan Hyresgästföreningens ingångsbud var 1,45 procent. Mimer har under förhandlingarnas gång vägrat att gå under 2,9 procent, vilket är bland de högsta nivåerna i landet.

-Det är inte på något sätt rimligt att Västerås skulle få den högsta hyreshöjningen i Sverige. Vi anser att vi har tagit vårt ansvar då vi under förhandlingens gång har erbjudit uppgörelser på nivåer som accepterats av våra motparter på andra likvärdiga orter med motsvarande förutsättningar, som till exempel Norrköping och Örebro. Egentligen är redan det för mycket, eftersom Västerås till skillnad från andra städer är så förskonat från taxehöjningar 2019, säger Johan Kretz.

Förhandlingarna startade senare än vanligt, på Mimers begäran. Att förhandlingarna nu avbryts och går till Hyresmarknadskommittén innebär att 2019 års höjning kommer att fördröjas med ytterligare minst ett par månader. För hyresgästernas del finns det en risk att få betala höjningen retroaktivt, men Hyresgästföreningen kommer att argumentera för att Mimer själva ska bära konsekvenserna av att intäktshöjningen låter vänta på sig.

  • -Mimer valde att börja förhandla sent och att buda på nivåer som man visste inte skulle accepteras. Det vore olyckligt om deras hyresgäster skulle straffas för de besluten, säger Johan Kretz.

Hyresmarknadskommittén är den tvistlösnings-instans som Hyresgästföreningen och kommunala bostadsbolag tillsammans kan vända sig till om de inte lyckas komma överens i hyresförhandlingarna. I kommittén ingår representanter från både Hyresgästföreningen och SABO, som är de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Kontakt:
Johan Kretz, förhandlare, johan.kretz@hyresgastforeningen.se, 070-600 14 48

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrtälje

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Petra Olofsson

Presskontakt Kommunikationschef, Region Aros-Gävle 070 - 975 90 15

Johan Pelling

Presskontakt Regionchef, Region Aros-Gävle 010-4591363

Torbjörn Rönnkvist

Presskontakt Regionordförande, Region Aros-Gävle 070 - 684 96 82