Hebygårdar vill ha rekordhög hyreshöjning, och har valt att avbryta förhandlingarna efter att Hyresgästföreningen presenterat ett betydligt lägre bud.
Hebygårdar vill ha rekordhög hyreshöjning, och har valt att avbryta förhandlingarna efter att Hyresgästföreningen presenterat ett betydligt lägre bud.

Pressmeddelande -

​Hebygårdar vill ha rekordhög hyreshöjning

Hebygårdar, det allmännyttiga bostadsbolaget i Heby kommun, har i de pågående hyresförhandlingarna yrkat på en hyreshöjning för 2020 med 5,35 procent. Yrkandet är det högsta i de tre länen Västmanland, Uppsala och Gästrikland. Bolaget motiverar yrkandet med att de har för låga hyror i jämförelse med andra kommuner. Yrkandet skulle utgöra det första i en rad med höga höjningar i syfte att få upp hyrorna på vad bolaget anser vara en mer korrekt nivå.

-Det rekordhöga yrkandet mottogs av oss i Hyresgästföreningen med förvåning och en hel rad frågetecken. Vi anser att yrkandet  är anmärkningsvärt och att det saknar grund. Vi säger därför nej till det, och har istället lagt ett bud som vi anser rimligt baserat på förväntade kostnadsökningar 2020, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Aros-Gävle. 

- Vi tolkar yrkandet som någon form av bruksvärdering, men det kan inte kan göras på de övergripande parametrar som bolaget hänvisar till utan måste baseras på ett helt annat underlag. Till exempel så har bolaget utelämnat ett antal omständigheter som i högsta grad påverkar hyressättningen, som exempelvis service på orten, fastighetsbeståndets geografiska spridning, omfattning av nyproduktion och ombyggnation med mera. 

Hebygårdar har nu avbrutit förhandlingarna och ansökt om prövning av hyreshöjningen hos Hyresmarknadskommittén, som nu har att ta ställning till parternas respektive yrkanden och bud.

- Förutom att yrkandet är orimligt i sig ser vi naturligtvis till hyresgästernas betalningsförmåga i Heby kommun. Vi kommer att presentera våra argument i Hyresmarknadskommittén och har goda förhoppningar om att ett medlingsbud kommer att ligga på en betydligt lägre och rimligare nivå,  säger Kerstin Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation. 

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Heby

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Lena Jansson Nordin

Lena Jansson Nordin

Förhandlingsledare 0727-145816