Pressmeddelande -

​Hyresgästföreningen anmäler Sala kommun till förvaltningsrätten

Hyresgästföreningen i Sala-Heby anmäler Sala kommun till förvaltningsrätten. Detta på grund av att kommunen inte har utfärdat några direktiv till det egna bostadsföretag Salabostäder AB.

-Detta har gjort det möjligt för bostadsbolagets ledning att genomföra åtgärder som strider mot intentionerna i hela regelverket för allmännyttiga bostadsbolag, och mot det boinflytandeavtal som vi i Hyresgästföreningen har skrivit med Salabostäder AB, säger Rolf Meiding, ordförande i Hyresgästföreningen Sala-Heby.

-En konsekvens av detta är att hyresgästernas boendeinflytande är närmast obefintligt vad gäller åtgärder kring renovering. Det har visat sig exempelvis vid pågående renoveringar på Berggatan 7, 9, 11 och Västermalmsgatan 15, säger Rolf Meiding.

-Att kommunen inte utfärdar några direktiv till bolaget är både en formell underlåtenhet och ett tecken på nonchalans och brist på intresse för det egna bostadsbolaget.

Beslutet att anmäla kommunen till förvaltningsrätten har tagits enhälligt av styrelsen för Sala/Heby hyresgästförening.

Kontakt: Rolf Meiding, ordförande Hyresgästföreningen Sala-Heby, 070-177 04 02

roffespost@gmail.com

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrtälje

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Petra Olofsson

Presskontakt Kommunikationschef, Region Aros-Gävle 070 - 975 90 15

Johan Pelling

Presskontakt Regionchef, Region Aros-Gävle 010-4591363

Torbjörn Rönnkvist

Presskontakt Regionordförande, Region Aros-Gävle 070 - 684 96 82