Kraftigt sänkta hyror på Å-promenaden - efter hovrättsbeslut

Pressmeddelande -

Kraftigt sänkta hyror på Å-promenaden - efter hovrättsbeslut

De 61 hyresgäster som tagit hjälp av Hyresgästföreningen i striden för rimliga hyror har nu fått rätt i högsta instans. Uppsalahem tvingas betala tillbaka de överhyror man tagit ut, efter ett beslut i hovrätten. För en normalstor 3:a kan det handla om 1 400-1 500 kr/månad, vilket nu ska betalas ut retroaktivt. Storleken på återbetalningen varierar mellan cirka 5 000 och 33 000 kr för hyresgästerna beroende på storlek på lägenhet. 

- Det blir en välkommen julklapp till de hyresgäster som stått upp för rimliga hyror. Nu förutsätter jag att övriga 215 lägenheter också hyressätts efter Hyresnämndens beslut, säger Mårten Gulin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Bakgrunden till prövningen av hyrorna på nyproduktionen Å-promenaden är att Uppsalehem valt att sätta hyrorna själva, utan förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen. Då hyrorna sattes på en nivå som överstiger andra jämförbara lägenheter var det naturligt för hyresgästerna där att försöka få ner dessa till en rimligare nivå.

- Vi ska vara på det klara med att det fortfarande, efter hyressänkningarna, är fråga om höga hyror, säger Mårten Gulin.

Utfallet i prövningarna av Å-promenadens hyror ger en tydlig vägledning i det fortsatta arbetet med att korrigera felaktigt satta hyror i Uppsala. Minst en tredjedel av de senaste årens nyproduktion kan ha felaktigt satta hyror där fastighetsägaren inte satt hyran utifrån rådande bruksvärdessystem utan utifrån den rådande bostadsbristen i Uppsala.

- Då prövningar i domstol är utdragna och skapar oro hos hyresgästerna och otydlighet för fastighetsägarna så hoppas jag att vi kan hitta en väg fram för fler förhandlingsöverenskommelser, säger Mårten Gulin.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Taggar

  • förhandlingar
  • hyresförhandlingar
  • uppsala kommun
  • uppsala
  • hyresgästföreningen
  • hovrätten

Regioner

  • Uppsala

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Mårten Gulin

Mårten Gulin

Förhandlingsstrateg Förhandling 070-688 12 49