Pressmeddelande -

​Nya hyror hos Hebygårdar klara

Nu är förhandlingarna om 2019 års hyror hos Hebygårdar klara.

Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med mellan 1,2 och 1,7 procent och snittar på 1,5 procent. Fastigheterna på Stationsvägen, Tegelmästaren 1 och 2, undantas dock från höjning med anledning av den pågående renoveringen.

Höjningen träder i kraft den 1 februari.

-Vi har haft en bra dialog med Hebygårdars företrädare. Deras yrkande var i och för sig väldigt högt, men de hade en motivering som delvis förklarade yrkandet. Kommunen har nämligen belagt bolaget med låneförbud i samband med renoveringar och ombyggnationer, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Från Hyresgästföreningens sida anser vi att det är orimligt, vilket vi också understrukit i en särskild skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter. Ett låneförbud som på sikt riskerar att dränera bolagets ekonomi bedömer vi inte vara ett framgångsrikt och effektivt sätt att driva ett helägt kommunbolag.

- Den aktuella hyreshöjningen innebär visserligen en kännbar hyreshöjning för många, och vi vet att det finns hyresgäster som lever på små marginaler, men höjningen ligger ändå i paritet med omgivande kommuner, säger Lena Jansson Nordin.

--------------------------------  
Kontakt: Lena Jansson Nordin, lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se,  072-714 58 16

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrtälje

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Petra Olofsson

Presskontakt Kommunikationschef, Region Aros-Gävle 070 - 975 90 15

Johan Pelling

Presskontakt Regionchef, Region Aros-Gävle 010-4591363

Torbjörn Rönnkvist

Presskontakt Regionordförande, Region Aros-Gävle 070 - 684 96 82