Pressmeddelande -

Sandvikenhus kan förvalta K/S Swedens fastigheter

Sandvikens kommun har föreslagit Sandvikenhus AB som tilltänkt förvaltare av K/S Swedens fastigheter i Österfärnebo och Gysinge. Nu återstår bara det formella beslutet om tvångsförvaltning i Hyresnämnden i Sundsvall.
-Det är mycket positivt att Sandvikens kommun på det här sättet tar ansvar för sina kommunmedborgare, säger Patrik Esfandi, jurist på Hyresgästföreningen.

Patrik Esfandi lämnade in en ansökan om tvångsförvaltning av K/S Swedens fastigheter i Österfärnebo och Gysinge den 9 mars. Han yrkade på att Sandvikens kommun skulle lämna förslag på förvaltare.

-Underhållet i K/S Swedens fastigheter är väldigt eftersatt. Fastighetsägaren har inga pengar för att åtgärda bristerna, så det krävs en tvångsförvaltning för att kravet om sundhet, ordning och skick i boendet enligt lag ska uppfyllas, säger Patrik Esfandi.

Patrik Esfandi betonar att det finns en lagstiftning som tvingar kommuner att ta sitt ansvar och lämna förslag på förvaltare. 
-Men från Hyregästföreningens sida har vi inte behövt använda oss av den tidigare, eftersom kommuner tidigare har tagit sitt ansvar självmant via sin allmännyttiga bolag, säger han.

När nu Sandvikens kommun föreslagit Sandvikenhus AB som tilltänkt förvaltare ser Patrik Esfandi inte att det finns några hinder för att Hyresnämnden i Sundsvall gör en skyndsam prövning i frågan.

Patrik Esfandi nås på telefon 018-18 93 13

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Gävleborg

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Petra Olofsson

Presskontakt Kommunikationschef, Region Aros-Gävle 070 - 975 90 15

Johan Pelling

Presskontakt Regionchef, Region Aros-Gävle 010-4591363

Torbjörn Rönnkvist

Presskontakt Regionordförande, Region Aros-Gävle 070 - 684 96 82