Hyrorna för Salabostäder är klara, efter ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén på 2,2 procent.
Hyrorna för Salabostäder är klara, efter ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén på 2,2 procent.

Pressmeddelande -

Uppgörelse klar om Salabostäders hyror

Hyresmarknadskommittén har kommit med ett medlingsbud om nya hyror i Salabostöder. Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation anser att höjningen på 2,2 procent är för hög, men har ändå valt att acceptera budet. 

- Chanserna att få till en bättre uppgörelse genom att driva ärendet vidare till en skarp prövning bedömer vi dessvärre som obefintliga,  utifrån våra tidigare erfarenheter från Hyresmarknadskommittén, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen.

- Därför beslutade förhandlingsdelegationen att acceptera budet. Vi är inte nöjda, vi anser att nivån på hyreshöjningen är för hög, men i och med prövningen har vi inte längre kontroll över ärendet. Och genom att ytterligare dra ut på processen riskerar hyresgästerna att få en kännbar retroaktiv hyresskuld som vi vet blir jobbigt för många.

Det var i december som Salabostäder valde att avbryta och frånträda hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande 2020 års hyror. Därmed gick ärendet vidare för prövning hos Hyresmarknadskommittén som återkom med ett medlingsbud till parterna.

Salabostäders ursprungliga yrkande innebar en hyreshöjning på 3 procent för samtliga lägenheter i beståndet. Yrkandet motiverades med förväntade kostnadsökningar och underhåll av fastigheterna.

Hyresgästföreningen ifrågasatte yrkandet utifrån inställningen att bolaget borde klara sina åtaganden med en mer modest höjning. Man anser fortfarande att det finns anledning att ifrågasätta den kostnadsutveckling som Salabostäder målar upp i sina prognoser, både när det gäller taxorna och underhållet.

När förhandlingarna bröt samman låg Hyresgästföreningens bud på 1,91 procent och Salabostäder hade backat till 2,4 procent.

Hyresmarknadskommitténs medlingsbud som Hyresgästföreningen nu accepterat ligger på 2,2 procent i hyreshöjning från 1 januari. 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Sala

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Presskontakt

Lena Jansson Nordin

Lena Jansson Nordin

Förhandlingsledare 0727-145816