Nyhet -

Insändare: ABK:s hyresgäster mjölkas

Insändaren finns att läsa nedan eller på Kristianstadsbladet.se tillsammans med läsarkommentarer.

Alla badanläggningar i Kristianstad kommun får kommunalt stöd, men inte Gamlegårdsbadet och Österängsbadet. Där står ABK:s hyresgäster för notan. I praktiken innebär det att hyresgästerna får betala två gånger för kommunal service – både via hyran och via skattsedeln.

Badanläggningar är en dyr kommunal angelägenhet. Inträdesavgifterna täcker bara en liten del av totalkostnaden. I besparingstider tilldrar sig därför baden stort intresse från politikerna.

I Kristianstad har följden blivit att vissa av baden numera drivs av ideella föreningar som får driftsbidrag av kommunen. Två bad åtnjuter inget som helst stöd från kommunen. Bägge ligger på bostadsområden som tillhör det kommunala bostadsbolaget ABK. Här måste alla kostnader betalas av ABK:s hyresgäster.

Det ena badet är Österängsbadet som stängdes i våras. Skall verksamheten återupptas måste detta ske helt på ABK:s och därmed hyresgästernas bekostnad. Det andra badet är Gamlegårdsbadet som såldes av kommunen till ABK 1993. ABK valde här att fortsätta driva badet eftersom det betraktades som en tillgång för bostadsområdet.

På Gamlegården och Näsby bor i dag cirka 7 000 människor. Hyresgästföreningen finner det egenartat att kommunen här intar hållningen att badverksamhet skall ske helt på ABK:s hyresgästers bekostnad. I Åhus – med cirka 10 000 invånare – finns i dag ett av kommunens dyraste bad. En liten del av kostnaderna finansieras via entréavgifter men större delen betalas av kommuninvånarna via skattsedeln.

Varför tycker Kristianstads politiker att Åhus bättre behöver kommunala resurser för ett bad än stadsområden, där många av de boende har svårt att ta sig till hav och sjöar?

ABK har visat en uttalad vilja att erbjuda goda betingelser för sina hyresgäster men kan knappast höja hyrorna så mycket att man även har råd att överta ansvaret för det som traditionellt är kommunens uppgifter. Man saknar också kompetens att driva badanläggningar.

Här förfogar Kultur- och fritid i Kristianstad över en ytterst kunnig och engagerad medarbetarstab. Vi tar gärna deras tjänster i anspråk men betraktar det som orimligt att hyresgästerna skall stå för alla kostnader för personal, drift och underhåll av de bad som ligger på ABK:s bostadsområden.

Slutligen tycker vi det är märkligt att samma politiker som driver ivriga sparbeting på Gamlegården och Österäng tycker sig ha råd med ett stort ekonomiskt engagemang i den planerade nya badanläggningen i Åhus.

Hyresgästföreningen ser med stigande oro att kommunens politiker lägger över ansvar för fritidsaktiviteter på ABK. Hyresgästerna inom ABK utgör en viktig del av väljarkåren i Kristianstad.

Det vore en bra vägledning för alla dessa röstberättigade att redan före valet få information om hur de olika politiska partierna ser på hyresgästernas möjligheter att få tillgång till samma rättigheter och service som övriga kommuninvånare utan att behöva betala två gånger – både via skatten och hyran. 

Ämnen

  • Samhälle

Kategorier

  • allmännytta
  • hyresrätt
  • kommunalt
  • fritidsverksamhet
  • bad
  • badanläggning
  • simhall

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Mikael Malmborg

Presskontakt Kommunikatör, region norra Skåne Presskontakt 010-459 17 42

Petra Lundh

Presskontakt Enhetschef, bostadspolitik, kommunikation och lokalt utvecklingsarbete, region norra Skåne Bostadspolitik, kommunikation och opinionsbildning 010-459 17 29