Logotyp: Nils Holgerssonrapporten
Logotyp: Nils Holgerssonrapporten

Pressmeddelande -

Nils Holgerssonrapporten: Dyraste taxor och avgifter i Östra Göinge – billigast i Höganäs

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat det senaste året. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Taxorna och avgifterna skiljer sig också stort mellan kommunerna i Skåne, där Höganäs är billigast och Östra Göinge är dyrast.

I Skåne län har de sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning ökat med 5,5 procent (4,8 procent i hela landet) mellan 2018 och 2019. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,9 procent föregående år).

 – De ökade kostnaderna för taxor och avgifter bidrar till ökade boendekostnader vilket påverkar hyresgästernas ekonomi, säger Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge-Osby.

El- och VA-priser ökar

I Skåne län i år stiger VA-priserna mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, ökningen var 4,1 procent. Elpriset fortsätter också öka för länets konsumenter. Sedan 2018 har det totala elpriset ökat med i snitt 14 procent i Skåne län. Detta kan jämföras med rikssnitten som är 12,3 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Totalkostnaden för el ökar med 77 kronor i månaden per lägenhet i Skåne län. 

Fortsatt stora skillnader mellan storstads- och landsbygdskommunerna

Att skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det är orimligt att det skiljer så mycket i pris mellan kommunerna. Hyresgäster och andra boende i Östra Göinge får ju precis samma sak för pengarna som de får i Höganäs – men i Östra Göinge tvingas de betala mycket mer. Ett väldigt orättvist system, säger Carl-Johan Dahlgren.

Om undersökningen 

 • Knappt hälften av kommunernas taxor och avgifter (47 procent) är allt jämt relaterat till uppvärmning. 
 • 31 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset.
 • Resterande kostnad utgörs av VA (17 procent) och avfallshantering (5 procent).

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling

Rapporten finns i sin helhet här
nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Linus Fast, bostadspolitisk utvecklare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 16

Presskontakter:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42
Sofia Zouagui, pressekreterare på Hyresgästföreningens riksförbund 073-349 11 21

Ämnen

 • Ekonomipolitik

Taggar

 • hyresgäst
 • östra göinge
 • höganäs
 • skåne
 • hyresgästföreningen
 • va
 • vatten och avlopp
 • fjärrvärme
 • el
 • avgifter
 • taxor

Regioner

 • Skåne

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till ett bra hem till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Presskontakt

Mikael Malmborg

Mikael Malmborg

Presskontakt Kommunikatör, region norra Skåne Presskontakt 010-459 17 42
Petra Lundh

Petra Lundh

Presskontakt Enhetschef, bostadspolitik, kommunikation och lokalt utvecklingsarbete, region norra Skåne Bostadspolitik, kommunikation och opinionsbildning 010-459 17 29

Relaterat material