Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen kommenterar budgetförslaget: Ett samhällsbygge utan bostadsfokus

Idag presenterar regeringen budgeten för nästa år. 40 miljarder satsas på investeringar i samhällsbygget. Det är positivt att regeringen fokuserar på detta, inte minst satsningen för att motverka hemlöshet. Men är det något som gynnar framväxten av ett stabilt samhälle där alla får plats är det människors möjlighet till trygga hem de har råd att bo i. Och där ser vi inte att regeringen levererar det som verkligen behövs.

Det hade till exempel varit välkommet med ytterligare satsningar på hållbarhet i miljonprogrammen och konkreta förslag för att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

-Statsministern betonade samhällsbygget i den regeringsförklaring som hölls i förra veckan och det betonas i den budgetproposition som läggs fram idag. Då är bostadsfrågan en viktig del. Regeringen behöver ta tag i de stora skattefrågorna och se investeringar för att få fram fler bostäder med rimliga hyror som en del av en större samhällssatsning. Utan jobb och tak över huvudet skapas inget tryggt samhälle, säger Marie Linder.

-Det byggs fler bostäder idag än på mycket länge men vilka byggs det för? Människor måste kunna efterfråga och ha råd med det som byggs. Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter människor har råd att bo i.

Sverige har ett av de mest generösa systemen inom EU för stöd till det ägda boendet.

-Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda, säger Marie Linder.

-Bostadsfrågan är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser. Det är därför fokus behöver ligga på långsiktighet. Det är mindre än ett år kvar till nästa val och fram till dess kommer sannolikt partiernas fokus läggas på positionering inför valet snarare än gemensamma överenskommelser. Det tycker vi är tråkigt. Vi ser ett stort behov av fler långsiktiga och stabila blocköverskridande överenskommelser på bostadsområdet som fokuserar på både nybyggnation och det befintliga beståndet, säger Marie Linder.

r mer information, kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Ämnen

  • Organisationer

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Peter Skeppström

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63
Sofia Zouagui

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121
Teo Strömdahl Östberg

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59