Jonas Nygren och Love Börjeson, Hyresgästföreningen
Jonas Nygren och Love Börjeson, Hyresgästföreningen

Pressmeddelande -

Hyresrätten är dörren till ett integrerat Sverige: ny rapport från Hyresgästföreningen

En unik kartläggning på kommunnivå, stadsdelsnivå och bostadsområdesnivå visar att mångfalden finns där utbudet av hyresrätter är stort. Låg mångfald finns i innerstäderna där bostadsrätten är dominerande upplåtelseform liksom i villaförorter. Södermalm i Stockholm, Majorna-Linné i Göteborg och Innerstaden i Malmö är de stadsdelar som har lägst mångfald i sina respektive städer.

Love Börjesson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen och gästforskare vid Stanforduniversitetet, har gjort forskningsstudien om mångfald och segregation.

- I rapporten mäts mångfald av grupper, alltså i vilken utsträckning människor födda i olika länder finns i olika områden. Vi mäter även segregation, alltså i vilken utsträckning mångfalden är jämt fördelad mellan olika områden. Våra resultat visar att blandningen av människor födda i olika länder ökar i Sverige och den blir mer jämnt utspridd i landet. Det innebär att fler och fler bostadsområden hjälps åt i integrationen. Samtidigt visar forskningsstudien entydigt på att mångfalden är högre i områden med många flerfamiljshus. Allra högst är mångfalden i områden som domineras av hyresrätter, säger Love Börjesson.

Det är en stor skillnad mellan upplåtelseformerna. Medan det hyrda boendet ger möjligheten till en naturlig integration, fungerar det ägda boendet i motsatt riktning.

- Det går att förbättra sin inkomst genom arbete, men det är svårare att förändra sin förmögenhet. Just av den anledningen har resurssvaga personer svårt att påverka sitt boende när de klättrar på inkomststegen. De saknar föräldrar som kan belåna sin villa för att bistå med en handpenning. Därför är det i bostadsområden med hög andel hyresrätter som mångfalden finns. Detta måste politiker ta fasta på och bevara hyresrätten som en generell upplåtelseform, för människor med olika bakgrund och olika inkomster, säger Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren.

Hyresgästföreningens kartverktyg finns på kartor.hyresgastforeningen.se

Det är tillgängligt för alla som vill få aktuell och korrekt information om såväl mångfalden som segregationen och hur den relaterar till hushållens köpkraft samt till upplåtelseformer på kommunnivå, stadsdelsnivå och bostadsområdesnivå.

Kommuner med högst mångfald

 1. Botkyrka
 2. Södertälje
 3. Malmö
 4. Sigtuna
 5. Haparanda

Kommuner med lägst mångfald

 1. Lekeberg
 2. Öckerö
 3. Piteå
 4. Söderköping
 5. Gotland

Kommuner med lägst segregation

 1. Färgelanda
 2. Öckerö
 3. Sotenäs
 4. Vellinge
 5. Gagnef

Kommuner med högst segregation

 1. Trollhättan
 2. Karlskrona
 3. Borlänge
 4. Sandviken
 5. Kristianstad

För mer information kontakta

Love Börjeson senioranalytiker Hyresgästföreningen och rapportförfattare 072-231 38 27

Jonas Nygren förbundschef Hyresgästföreningen 070-688 11 81

Ämnen

 • Organisationer

Taggar

 • hyresgästföreningen
 • segregation
 • integration
 • mångald
 • love börjeson
 • jonas nygren

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Peter Skeppström

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63
Sofia Zouagui

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121
Teo Strömdahl Östberg

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59

Relaterat material