Pressmeddelande -

Trendbrott i hyresutvecklingen pressar hushållens ekonomi

Höjning av räntor och kommunala taxekostnader samt ökade underhållskostnader pressar upp hyrorna i landets hyresrätter. Just nu pågår hyresförhandlingarna runt om i landet och drygt 550 000 lägenheter har hittills fått sin nya hyra klar för 2019. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,75 procent hos de kommunalt ägda bolagen och 1,99 procent hos de privata hyresvärdarna. Det är den högsta höjningen sedan 2013 meddelar Hyresgästföreningen.

–Förut kunde de sjunkande räntorna kompensera för ökade utgifter hos bostadsbolagen. Eftersom räntorna slutat sjunka kompenserar inte de tillräckligt. Men vi ska komma ihåg att vi har haft tre år av relativt sett låga höjningar de tre senaste åren då höjningen varit under 1 procent, säger Erik Elmgren.

Höjningen på 1,77 procent innebär att en genomsnittlig hyreslägenhet på 65 kvm i Sverige får en höjning med 97 kronor i månaden för 2019. I Stockholm är höjningarna större jämfört med övriga landet. De allmännyttiga bolagen i Stockholm höjer hyrorna med 2,35 procent. Årets justeringar av hyran innebär att ca två miljarder flyttas från hushållen till fastighetsägarna.

–Det är kännbara höjningar för de hushåll som redan har en pressad ekonomi. Hyreshöjningarna påverkar inte bara hyresgästernas plånböcker, utan också hela samhällsekonomin. Högkonjunkturen varar inte för evigt och många hushåll betalar redan en stor andel av inkomsten i hyra, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på hyresgästföreningen.

Den nytillträdda regeringen har aviserat en rad reformer med konsekvenser för hyresrätten och hyresgästerna. Inte minst förslaget om fri hyressättning som kommer leda till ännu högre hyror i nyproduktionen och försämrat konsumentskydd, enligt Hyresgästföreningen. Det finns också förslag om att ändra hyressättningen så att läget ska slå igenom mer i hyressättningen.

– Jag hoppas att den positiva utvecklingen i förhandlingarna inte hindras av ogenomtänkte politiska reformer. Det har varit en bättre dialog och större samförstånd i förhandlingarna i år. I hyresmarknadskommittén som prövar tvister mellan de kommunala bostadsföretagen och Hyresgästföreningen har det hittills bara inkommit 9 tvister vilket är historiskt lågt, säger Erik Elmgren.

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 59
Antal lägenheter med yrkande 239810
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,79%
Antal företag med överenskommen hyra 109
Antal lgh med överenskommen hyra 370109
Vägd hyresförändring för dessa 1,75%
Tvister 6
Privata
Antal företag med yrkande 24
Antal lägenheter med yrkande 40925
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,22%
Antal företag med överenskommen hyra 121
Antal lgh med överenskommen hyra 149914
Vägd hyresförändring för dessa 1,99%

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • hyror
  • hyresförhandlingar

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59

Relaterat innehåll