Blogginlägg -

Debatt: Vill våra politiker höja hyran och tjäna pengar på hyresgästerna?

När vi från Hyresgästföreningen träffar kommunpolitiker framförs allt oftare att de allmännyttiga bostadsföretagen nu är historia och att huvudsyftet är att driva företagen enligt affärsmässiga principer. Syftet skulle alltså vara att vinstmaximera och tjäna pengar på boendet, för att sedan föra över pengarna till annan kommunal verksamhet som normalt finansieras via skatter och avgifter. Hyresgästerna ska alltså först betala kommunalskatt och dessutom en indirekt skatt på sitt boende! Jämfört med andra boendeformer missgynnas hyresrätten skattemässigt redan i dag. Ett exempel är att skattesystemet gör en nybyggd hyresrätt cirka 2000 till 3000 kronor per månad dyrare än andra boendeformer. För att använda ett gammalmodigt ord är det otillständigt att beskatta hyresgästerna i flera led!

Den lag som gäller inom området heter ”lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” och tillkom 2011. Enligt lagen ska dessa bolag drivas i ett allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. I lagen ges de allmännyttiga bostadsföretagen ett samhällsuppdrag. Av förarbetena till lagen framgår att det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Boendet ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund, samt att det ingår ett samhällsansvar i det allmännyttiga syftet där allmännyttan främjar såväl utbudet av hyresrätter som en väl fungerande konkurrens. Det sägs också att utan ett allmännyttigt syfte kan det kommunala bostadsaktiebolaget komma att reduceras till att enbart ha vinsmaximering som mål. Det är tydligt att samhällsuppdraget eller det allmännyttiga syftet är det centrala för dessa företag och överordnat andra aspekter.

De flesta kommunpolitiker har en ambition att bygga en attraktiv kommun. De vill utveckla sin kommun och hoppas att antalet innevånare ska öka. Om detta ska vara möjligt så måste det finnas arbete och bostäder som människor kan flytta till. Ungdomar är i en speciell situation. De är oftast beroende av att det finns hyreslägenheter med en rimlig hyra på orten. En brist på hyreslägenheter gör att rörligheten på arbetsmarknaden minskar. En brist skadar alltså tillväxten.

Hyresrätten har många fördelar. Den är en tillgänglig, flexibel och trygg boendeform. Sveriges 1,6 miljoner hyresrätter bidrar till stabilitet på bostadsmarknaden och underlättar rörligheten på arbetsmarknaden.

Vad vill våra kommunpolitiker med allmännyttan? Vill de kunna erbjuda lägenheter till en rimlig kostnad och där även unga människor har en chans på bostadsmarknaden eller vill de föra över vinsten från allmännyttan till annan kommunal verksamhet? I dag finns exempel på ägardirektiv från våra kommunpolitiker till de allmännyttiga bostadsföretagen där vinsten ska föras över till andra kommunala bolag/annan kommunal verksamhet. Alla företag behöver en vinst för att överleva på marknaden. Från Hyresgästföreningens sida tycker vi att vinsten ska stanna i de kommunala bostadsföretagen för att säkerställa en bra standard, rimliga hyror och ge bättre förutsättningar för nyproduktion. Våra hyresgäster ska inte beskattas flera gånger.

Bostadspolitiken är en viktig fråga för framtiden, en fråga som väljarna bryr sig om. Vi hoppas att du som politiker intresserar dig för ägardirektiven till allmännyttan. Hur ser ägardirektiven ut i din kommun? Vad tycker du är rimligt? 

Esa Norojärvi, ordförande Hyresgästföreningen region Norrland
Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen region Norrland


Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Taggar

 • boende
 • bostadsbrist
 • hyra
 • hyresförhandling
 • hyresgäster
 • hyresgästföreningen
 • hyror
 • allmänyttan
 • allmänytttan och hyrorna
 • avkastningskrav
 • bostadspolitik
 • ägardirektiv

Regioner

 • Jämtland

Presskontakt

Anders Rubensson

Presskontakt Pressansvarig Hyresgästföreningen region Norrland 010-459 18 30