Pressmeddelande -

​Hyresgäster har högst boendekostnader

Hushåll i hyresrätt lägger 28 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Motsvarande siffra för bostadsrättsinnehavare är 20 procent och för husägare 16 procent, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.

Rapporten jämför svenskarnas ekonomi 1991 med 2017 och använder sig av vår boendesituation för att illustrera utvecklingen. För boende i hyresrätt har boendeutgifternas andel av hushållens disponibla inkomster dessutom ökat med en knapp procentenhet sedan 2007, medan den för hushåll som bor i bostadsrätt minskade med en procentenhet och för dem som äger sitt boende minskade med två procentenheter.

– Höga boendekostnader slår särskilt hårt mot människor med små marginaler. Det gäller till exempel studenter, som många gånger betalar mer än hälften av sin disponibla inkomst i hyra. Den här rapporten visar tydligt att vi behöver en skattereform som balanserar villkoren mellan ägt och hyrt boende. Om alla upplåtelseformer ska vara attraktiva krävs skattemässiga villkor som fungerar, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen region Norrland.

Hyrt boende är även den dyraste upplåtelseformen sett till boendeyta. I ett ägt småhus betalade hushållen i genomsnitt 76 000 kronor för fyra rum och kök 2017, i bostadsrätt 95 000 kronor, medan hushåll i hyresrätt betalade 97 000 kronor. Denna skillnad mellan boendeformerna gäller i stort även för andra storlekar på bostaden, enligt rapporten.

Källa: SCB, Inkomstrapport 2017 – individer och hushåll. Ekonomisk välfärdsstatistik 2019:1

För mer information:
Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen region Norrland, 070-957 33 66
Elisabeth Ennefors, chef förhandling, kommunikation & opinion, 072-559 91 29

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • västernorrland

Regioner

  • Västernorrland

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakter

Anders Rubensson

Presskontakt Pressansvarig Hyresgästföreningen region Norrland 010-459 18 30