Pressmeddelande -

Vad får det kosta att bo?

Insändare: Vad får det kosta att bo?

I dag framförs många teorier om hur bostadskrisen ska lösas. En del politiker anser att marknadshyror för hyreslägenheter är lösningen. Vi anser inte det.

Marknadshyror innebär att hyresvärd och hyresgäst själva förhandlar om hyran. Styrkeförhållandet mellan en hyresgäst och en hyresvärd är minst sagt ojämnt. Marknadshyror i kombination med bostadsbristen skulle leda till kraftigt höjda hyror.

Bostadsmarknaden är en helhet. Bristen på hyreslägenheter och höga hyror gör att priserna på villor och bostadsrätter stiger. Priserna på bostadsrätter har ökat med över 20 % på ett år. Marknaden har haft fritt spelrum och utvecklingen visar på vad som händer med priser i en bristsituation. Ännu högre hyror för hyreslägenheter skulle ytterligare späda på prisutvecklingen även i det ägda boendet.

Svensk Fastighetsförmedlings bobarometer visar att 60 % av de som inte äger sitt boende måste flytta om hyran stiger med upp till 3000 kr. För 25 % av de som äger sin bostad gäller samma sak.

Kostnaderna för boendet och bristen på bostäder skadar tillväxten. Företag får svårt att rekrytera personal. Hushållen får mindre möjligheter att konsumera andra varor/tjänster. Detta skadar tillväxten i företag som inte har koppling till fastighetsmarknaden. Detta borde bekymra en stor del av landets företagare.

Marknadshyror skulle inte leda till fler bostäder. Det finns inget affärsmässigt motiv för marknaden att bygga bort bostadsbristen då den är en alltför bra vinstmaskin. Bostadsbristen är ett faktum trots att hyran i en nyproducerad hyresrätt på tre rum och kök ofta blir ca 10 000 kr per månad.

Hur ska ungdomar kunna flytta hemifrån? Hur ska vi möta den kraftiga befolkningsökningen? Hur minskar vi segregationen? Hur ska vi få tillväxt om kostnaderna för boendet gör att hushållen får svårt att konsumera annat?Hur förhindrar vi en bostadsbubbla?

Detta är politiska frågor som marknaden inte kommer att lösa. De politiker som nu tror att marknadshyror är lösningen, skulle istället bidra till att förvärra bostadskrisen och minska konsumtionsutrymmet för en stor del av landets ca tre miljoner hyresgäster.

Vår lösning är att det byggs fler hyresrätter med hyror som de flesta människor klarar av. Hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med andra boendeformer. För en trerumslägenhet handlar det om 2000 kronor/ månad jämfört med bostadsrätt och detta driver upp hyresnivåerna. Det investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter som föreslås av regeringen är bra men inte tillräckligt. Det som behövs är en skattereform för hyresrätten.

Att införa marknadshyror vore som att hälla bensin på en pyrande bostadsbubbla. Priserna på villor och bostadsrätter skulle öka ytterligare. Redan i dag varnar flera aktörer för en bostadsbubbla och risken för en finansiell kris. Hur länge ska utvecklingen få fortgå? Vad får det egentligen kosta att bo?

Lillemor Göransson, Ordförande Hyresgästföreningen Norrland

Henry Magnusson, Regionchef Hyresgästföreningen Norrland

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • kris
 • finansiell
 • konsumtionsutrymme
 • bostadsbubbla
 • region norrland
 • politiker
 • norrland
 • hyror
 • hyresgästföreningen
 • hyresgäster
 • hyresförhandling
 • hyra
 • bostadsbrist
 • boende
 • skatter
 • norrbottens län
 • västerbottens län
 • västernorrlands län
 • jämtlands län
 • norrbotten
 • västerbotten
 • västernorrland
 • jämtland

Regioner

 • Jämtland

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Anders Rubensson

Presskontakt Pressansvarig Hyresgästföreningen region Norrland 010-459 18 30