Nyhet -

Ekonomin dyker men hyresvärdarna vill ha mer, varför?

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms förhandlingsupptakt 21 september 2019, Stockholms stad

Nu sätter nästa års hyresförhandlingar i Stockholms stad igång. Vi i Hyresgästföreningen har tagit emot yrkanden från såväl de privata hyresvärdarna som de tre stora allmännyttorna.

Vi anser att yrkandena är provocerande höga. I år drabbades vi hyresgäster av höjningar långt över inflationen och vår egna inkomstutveckling. Många av oss fick, på grund av hyreshöjningarna, mindre pengar kvar. Mindre pengar till mat, kläder och andra nödvändigheter.

Nu vill hyresvärdarna ha ännu högre höjningar nästa år, trots att konjunkturen går nedåt, arbetslösheten ökar och räntorna liksom inflationen fortsätter sjunka. Samtidigt visas år efter år att hyreslägenheter är en mycket lönsam bransch. I en osäker ekonomi är hyresfastigheter den tryggaste investeringen; nästan oavsett hur djupt ekonomin sjunker kommer Stockholms bostadsbolag att fortsätta dra in pengar genom ett positivt kassaflöde.

En konjunkturnedgång skulle förstärkas om de pengar hyresgästerna disponerar försvinner iväg till hyresvärdarna. Varje krona vi lägger på hyran lägger vi inte på den lokala matbutiken eller klädaffären.

Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen i Stockholm behöver stockholmarnas köpkraft stärkas, inte försvagas.

Det är mycket som står på spel inför hyresförhandlingarna. Varje procents hyreshöjning betyder enorma summor för hyresvärdarna samtidigt som den innebär att den enskilde hyresgästens privatekonomi försvagas.

Statistiska centralbyrån anger att det är boendekostnaderna som mest påverkat inflationen.

Hyresrätten är den dyraste boendeformen där boendeutgiftsprocenten för hyresgäster är den högsta. Många har svårt att klara mer än en ytterst marginell höjning 2020. Över häften av hushållen i hyresboende är ensamstående, med eller utan barn, och måste klara sig på en inkomst.

Hyresgästernas boendekostnader ska vara rimliga. Därför finns det inte något egentligt utrymme för att kostnaderna för boende ska öka. Endast mycket låga och måttliga hyreshöjningar kan accepteras för år 2020.

Förhandlingsupptakten Stockholms stad med 110 förtroendevalda från förhandlingsråd och förhandlingsdelegationer 

Ämnen

  • Boendefrågor

Regions

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354