Pressmeddelande -

2018 års hyresförhandlingar i gång på allvar – flera överenskommelser redan klara

Hyresrätten har varit den mest attraktiva investeringsformen de senaste 20 åren, med bättre värdeökning än lokaler. Anledningen är att ägandet av hyresfastigheter är en säker inkomst i form av hyra som aldrig sjunker.

Vinsterna har fortsatt att öka, räntorna är fortsatt låga och antalet lediga lägenheter är i det närmaste obefintligt. I förhållande till risk är avkastningen mycket god, både genom direktavkastning och genom värdeökning. Förklaringen är enkel: det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige.

Drygt 211 000 hyresgäster i landet har redan fått sin nya hyra klar för 2018, då många fleråriga avtal slöts redan förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,7 procent. I Stockholm finns klara överenskommelser med sex allmännyttiga bostadsbolag för 2018, Botkyrkabyggen, Ekerö Bostäder, Förvaltaren, Järfällahus, Huge och Sigtunahem. Bolagen har totalt 37 677 lägenheter på en genomsnittlig höjning om 0,67 procent. Totalt förhandlar Hyresgästföreningen hyror för 330 000 lägenheter i Stockholms län årligen. Utöver de allmännyttiga avtalen har överenskommelser tecknats med privata fastighetsägare motsvarande knappt 2 000 lägenheter med en genomsnittlig höjning om 0,7 procent för 2018.

– De redan tecknade avtalen speglar en nivå som vi anser är rimlig. Man ska också komma ihåg att 6 av 10 hushåll består av ensamstående, med eller utan barn och ska klara en eventuell hyreshöjning med en inkomst. Den ekonomiska situationen för hyresgästerna påverkar naturligtvis i förlängningen hela samhällsekonomin, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm

Enligt den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror sätts hyror efter bruksvärde och förvaltningskvalitet. Det är en modell parterna, SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, gemensamt åtagit sig att utveckla och arbeta efter.

– Just förvaltningskvaliteten är ett område som betyder mycket för landets hyresgäster. Det vet vi eftersom vi inför årets förhandlingsomgång särskilt kartlagt förvaltningskvaliteten genom att frågat 110 000 hyresgäster vad dom tycker om sitt boende. Det kommer vi därför att fokusera extra på i årets förhandlingar fortsätter Simon Safari.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Förhandlingschef Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • stockholms län
  • hyresrätt
  • hyresrätter
  • hyresnivåer
  • bostäder
  • hyresförhandlingar

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Kontakter

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354