Pressmeddelande -

Därför protesterar vi mot ombildningarna

Måndag 6 maj samlas vi kl. 17.30 på Sergels Torg och går kl. 18.15 till Stadshuset. Korta tal kommer att hållas av hyresgäster från de 11 utpekade områdena som motsätter sig att deras hem ska ombildas till bostadsrätter.

I modern tid har Stockholms bostadskö aldrig varit längre. Antalet kommunala bostäder har aldrig varit färre. Att det hänger ihop borde alla kunna se. Men inte den politiska majoriteten i Stockholms stad. I stället beslutar de att en ny ombildningsvåg ska dra över Stockholm. Argumenten för detta ekar ihåligt: ombildningar ska ske ”där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd”.

När de upptäcker att några sådana stadsdelar inte finns ändrar de kriterierna. Helt plötsligt är det andelen hyresrätter i ett område som är problemet. Ett annat argument som förts fram är att politikerna vill främja blandade boendeformer. Den boendeform som dominerar Stockholm idag är bostadsrätten som står för 51 procent av det sammanlagda bostadsbeståndet. Argumentet om blandade boendeformer ekar också tomt då majoriteten har stoppat varje förslag till flerfamiljshus i eller nära villaområdena. Det är en politik som fullkomligt struntar i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och som leder till ökad segregation.

Vi kräver att Stockholms stads politiker tar bostadskrisen på allvar. Stockholm behöver fler hyresrätter – inte färre. Stoppa ombildningarna!

– Att politikerna återigen vill sälja ut våra hem, i ett läge när priserna sjunker och räntorna är på väg upp, visar hur lite kontakt de har med verkligheten. Många stockholmare har idag knappt råd med hyran, speciellt i de områden där man vill ombilda, hur ska de ha råd att ta stora lån för att köpa loss sina bostäder? Vi har valt att bo i allmännyttan för att det ger största möjliga trygghet, något de nu alltså vill ta ifrån oss, det är upprörande! säger Paloma Winneth Varelamontes från det nybildade nätverket 127 tillhör oss, som organiserar grannar som motsätter sig ombildningarna i Sätra och Skärholmen.

– Både statistik och protester talar sitt tydliga språk, det finns inget stöd för ombildningar i Stockholm. Ändå envisas den styrande majoriteten i stadshuset med att genomföra ombildningarna. Varför inte lägga energi på det som verkligen behövs? Fler hyresrätter som människor har råd att bo i, säger i Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerar tillsammans med Nätverket Rädda hyresrätterna och de lokala aktivistgrupperna protestdemonstrationen mot ombildningar av allmännyttan 6 maj.

Läs mer om demonstrationen här: https://www.facebook.com/events/414928489286443/

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150

Fakta i bostadsfrågan:

Det står 643 795 personer i Stockholms bostadskö.
15 procent är aktiva, vilket är cirka 96 570 personer.
December 2017 stod 596 171 personer i bostadskön.
Bostadskön har växt med 47 624 personer, sedan årsskiftet 2017/2018. (Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB) Allmännyttans andel av det totala bostadsbeståndet 1990 var 30,5 procent. 2017 var siffran 16,8 procent av det totala bostadsbeståndet. (Källa: statistik.stockholm.se)

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • ombildning
  • bostäder
  • bostadsfrågor
  • hyresgästföreningen
  • hyresgäster
  • stockholm

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354