Pressmeddelande -

Demonstration 28 januari – rädda hyresrätterna

Den 28 januari kl 17:00, anordnar Hyresgästföreningen region Stockholm tillsammans med Nätverket Rädda hyresrätterna en demonstration mot ombildningar, utförsäljningar och marknadshyror utanför Stockholms stadshus.

Direkt efter att den nya grönblåa politiska majoriteten tog över styret i Stockholms stad gjorde de klart att de hade för avsikt att både ombilda och sälja ut delar av Stockholms stads allmännyttiga bostadsbestånd.

Allmännyttan utgör endast cirka 17 procent av det totala bostadsbeståndet i kommunen. Hyresrätternas andel av bostadsbeståndet minskar, medan bostadsbristen blir allt större. Ombildningar gör att det blir fler bostadsrätter på hyresrättens bekostnad, i en tid av stor brist på hyresrätter är detta helt fel.

Stockholms stad behöver en stark allmännytta som satsar på att bygga fler hem som alla kan efterfråga. Kommunen måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar.

– En stark allmännytta är ett måste, det är ohållbart att sälja ut allmännyttan till privata aktörer som ofta bara vill göra stora ekonomiska vinster. Bostadsförsörjningsansvaret ligger på kommunerna enligt lag, detta är inget som de kan avsäga sig ifrån, säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen region Stockholm driver just nu en kampanj mot utförsäljningar och ombildningar under namnet; Sälj inte våra hem! På vår hemsida går det att läsa mer om kampanjen och skriva på namninsamlingen för att allmännyttan ska utvecklas och inte avvecklas.

För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • hyresgästföreningen
  • stockholm
  • hyresrätter
  • bostadsfrågor

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354