Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen och AB Sollentunahem överens om nya hyror för 2010

Hyresgästerna i AB Sollentunahem får höjda hyror med 1,7 procent från och med den 1 april 2010. Bostadsföretaget AB Sollentunahem ville ha en hyreshöjning med 2 procent, men efter förhandlingar med Hyresgästföreningen stannade höjningen på 1,7 procent.

– Vi är nöjda med resultatet, säger Axel Schäfer, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen. Att AB Sollentunahem behöver höja hyran beror framför allt på ökade taxeavgifter och underhållskostnader.
Ungdomsbostäderna på Ribbings väg 91 får en höjning med 110 kr per månad från och med 1 april 2010.
– Hyresgästerna får en återhållsam hyresutveckling och vi är nöjda med uppgörelsen, säger Axel Schäfer. AB Sollentunahem är ett starkt fastighetsbolag med bra ekonomi och vi hoppas att de fortsätter använda sina vinster för underhåll och upprustning av sina fastigheter.

För mer information, kontakta:
Axel Schäfer
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
Telefon: 08-507 061 56, 070-589 61 56

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Stockholm

_________________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Kontakter

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354