Pressmeddelande -

Hyresgästföreningens slutrapport: 68 800 unga saknar egen bostad i bostadsbristens Stockholm

Nära 69 000 unga vuxna (20–27 år) i Stockholms län vill i dag ha en egen bostad, men står utan. Det visar Hyresgästföreningens tredje och avslutande delrapport om unga vuxnas boende.

Av de unga vuxna i Stockholms stad säger 43 procent att en hyresrätt skulle passa dem allra bäst. 34 procent föredrar en bostadsrätt och fyra procent vill helst ha ett eget hus. Statistiken visar dock att det som byggs inte motsvarar efterfrågan. Under förra decenniet byggdes det i Storstockholm 73 000 nya bostäder. 27 procent av dem var hyresrätter, 47 procent var bostadsrätter och 25 procent var egna hus. Samtidigt har det befintliga beståndet av hyresrätter minskat.

– Rapporten visar tydligt att det inte byggs tillräckligt av den typ av bostäder som efterfrågas av de grupper som är i allra störst behov av att komma in på bostadsmarknaden, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

För att möta behoven, om man räknar med att några av de bostadssökande vill bo tillsammans, skulle det behöva byggas sammanlagt 47 300 nya bostäder i Stockholms län. Beräknat på de unga vuxnas egna önskemål skulle i så fall 26 500 vara hyresrätter, 15 900 bostadsrätter och 4 900 egna hus.

– Det värsta är att det får konsekvenser för hela Stockholmsregionens utveckling när så många unga inte kan starta sina vuxna liv med bostad, jobb och familj. Det förvånar mig att politikerna utan att blinka fortsätter att bädda för detta mörka framtidsscenario, säger Terje Gunnarson.

Bilagor:
Rapport 3 (slutrapport) om unga vuxnas boende: ”Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?”
Tabellbilaga, rapport 3.
Metodbilaga: Unga vuxnas boende.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm, telefon 070-301 61 50.
Ylva Westander, utredare Hyresgästföreningen Riksförbundet, telefon 0706-88 21 77.

Om undersökningen:
Sedan tio år tillbaka genomför SKOP på uppdrag av Hyresgästföreningen en undersökning om unga vuxnas boende i Stockholms län. Den intervjuade gruppen består av 20 till 27-åringar som bor i länet. 2011 års rapport har presenterats i tre delar. Det här är den tredje och avslutande delrapporten.

Tidigare rapporter:
Delrapport 1: Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? (12 maj 2011)
Delrapport 2: Hur många unga vuxna bor kvar hemma? (19 maj 2011)

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • bostadsfrågor
  • hyresgästföreningen
  • hyresrätt
  • stockholm
  • bostad
  • bostadsbyggande
  • bostäder

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Kontakter

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354