Allmännyttigt hyreshus i Kärrtorp, Stockholm
Allmännyttigt hyreshus i Kärrtorp, Stockholm

Pressmeddelande -

Hyrorna 2020 klara för Stockholms stads allmännyttor

Efter krävande förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och de allmännyttiga bolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder enats om hyrorna 2020 för cirka 65 000 hyreslägenheter i Stockholms stad. Bolagen höjer hyrorna från 1 januari 2020 med 1,95 procent.

– Hyresförhandlingarna har pågått hela hösten och vi närmade oss gränsen där det istället hade fått avgöras i Hyresmarknadskommittén, men vi kunde efter kompromisser från båda parter under det sista förhandlingstillfället komma överens, säger Anders Öhrling, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen, ansvarig för Svenska Bostäder.

Överenskommelsen innebär generella höjningar på 1,95 procent från 1 januari. Bolagen hade yrkat på hyreshöjningar med 3,5 procent från 1 januari och hänvisade, bland annat, till stigande kostnader.

– Bolagen har ökande kostnader, inte minst för att Stockholms stad löpande höjer sina tomträttsavgälder med så mycket som 150 procent, men det motiverar inte så stora höjningar som bolagen yrkade på säger Claes Sjöberg, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Stockholmshem.

Förhandlingarna har också berört andra frågor som Hyresgästföreningen anser vara väsentliga och viktiga för boendemiljön, både i lägenhet och i allmänutrymmen.

– Vi har lyft ventilation, hissar och radon i förhandlingen och kompromissade i slutändan och kom överens om att vi på våra löpande träffar under året gemensamt ska se över statusen för det och hur vi gör om något inte är okej. Det här var viktigt för oss på Hyresgästföreningen för att kunna skriva på överenskommelsen, säger Manfred Klint, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen med ansvar för Familjebostäder.

För mer information, kontakta:

Yngve Sundblad
Ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.
Telefon: 070-555 5293
E-post: y@kth.se

Käthe Eklund 
Förhandlingsledare på Hyresgästföreningen med ansvar för Stockholmshem
Telefon: 010-459 20 53
e-post: kathe.eklund@hyresgastforeningen.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Taggar

  • bostadsfrågor
  • hyresgästföreningen
  • hyresnivåer
  • stockholm
  • hyresförhandlingar

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354