Pressmeddelande -

Ökat underhåll ger höjda hyror i Värmdö bostäder

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Värmdö bostäder om 2014 års hyror är avslutade. Det blir en hyreshöjning på 1,65 procent från 1 januari.

Orsaken till hyreshöjningen är det stora underhållsbehovet. Parterna har enats om att underhållsåtgärder ska redovisas kvartalsvis för Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:
Maria Palm
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-231 57 81

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354