Pressmeddelande -

Orimligt högt yrkande från Fastighetsägarna

– Vi har tagit emot Fastighetsägarna Stockholms yrkande för nästa år och ställer oss frågande till det orimligt höga kravet, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Fastighetsägarna Stockholm yrkar på 2,5 procent i hyreshöjning för nästa år. Enligt de tvåårsavtal som har tecknats med de kommunala bostadsbolagen kommer hyrorna i dessa bolag att höjas med i snitt 0,67 procent nästa år.

I sitt pressmeddelande kommer Fastighetsägarna med påståenden som förtjänar en kritisk granskning. De hävdar att den disponibla inkomsten för hushåll i Stockholm har ökat med 90 procent sedan 1998 medan hyrorna ”endast” har ökat med cirka 50 procent. Enligt SCB har dock de disponibla inkomsterna ökat med cirka 47 procent under samma tid.

Fastighetsägarna hävdar också att det råder dålig lönsamhet i branschen. Men enligt IPD Svenskt Bostadsindex har lönsamheten aldrig varit så god som nu. Under 2015 var totalavkastningen för hyresfastigheter i Stor-Stockholm 15,2 procent! Direktavkastningen i Stor-Stockholm låg på 3,4 procent. Det är långt ifrån dålig lönsamhet!

– De privata fastighetsägarna har högre hyror, mycket god lönsamhet och har oftast mindre nöjda hyresgäster än de kommunala bostadsbolagen. Varför skulle de då få en högre hyreshöjning? Finns det ingen gräns för deras girighet? säger Simon Safari.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • hyresgäster
  • hyresgästföreningen
  • stockholm
  • hyresnivåer
  • hyresförhandlingar
  • stockholms län

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Kontakter

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354