Pressmeddelande -

Stor oro hos hyresgästerna när deras hem ska säljas

 Den 7 mars meddelade Stockholms Stadshus AB att man beslutat att sälja ut 2 825 lägenheter hos de tre allmännyttiga bostadsbolagen. Affären har präglats av bristande demokrati och dålig insyn. TNS SIFO, har på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm, intervjuat boende i de berörda fastigheterna om vad de tycker om affären.
 
• 1 av 10 vet inte om att huset de bor i ska säljas.
 
• 60 procent anser att informationen de har fått har varit mycket eller ganska dålig. 8 procent har inte fått någon information alls.
 
• Sex av tio är oroliga över hur försäljningen kommer påverka deras boendesituation.
 
• 80 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att deras hyresvärd är ett allmännyttigt bostadsbolag. 58 procent anser att det är mycket viktigt och 22 procent tycker att det är ganska viktigt.
 
– De senaste dagarna har vi blivit nedringda av oroliga hyresgäster som undrar hur utförsäljningen kommer att påverka deras boende. Det är en oro som vi tar på djupaste allvar. För de hyresgäster som har valt att bo hos ett allmännyttigt bostadsbolag är det ett hårt slag när de styrande politikerna i Stadshuset säljer till privata fastighetsägare. Dels har hyresgästerna större rätt till insyn i ett allmännyttigt bolag och dels har de allmännyttiga bolagen generellt högre servicenivå än de privata.
 
– Styrelserna i de allmännyttiga bolagen har tagit beslut högt över hyresgästernas huvuden, utan att ens bry sig om att informera hyresgästerna inför beslutet och än mindre låta dem vara delaktiga. Det måste bli ett slut på att se hyresgästerna som en intäktspost i balansräkningen, det handlar om människors hem! säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.
 
För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 6150

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • hyresgäster
  • hyresgästföreningen
  • stockholm
  • hyresrätter

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354

Relaterat material