Gå direkt till innehåll
Foto: Marcus Sonnelid, VD E/S-A Arkitekter. Projektet Måbäret 134 lgh
Foto: Marcus Sonnelid, VD E/S-A Arkitekter. Projektet Måbäret 134 lgh

Blogginlägg -

Hur behöver vi förändra utvecklingen av bostaden för att möta de boendes nya behov och önskemål?

Branschen står inför en förändring gällande hur vi utvecklar morgondagens bostäder för att möta upp de nya behoven, från bland annat spåren av Covid-19.

I am Home är projektutvecklaren med fokus på de människor som ska leva och verka i fastigheterna. Vi skapar en enklare vardag för såväl fastighetsägare som boende. Detta gör vi genom att utforma flexibla och hållbara bostäder med modern arkitektur. För att göra detta är det viktigt att skapa gynnsamma samarbeten där vi tillsammans driver denna utveckling framåt.

I dagens inlägg kommer ni att få möta en av I am Homes samarbetspartners, E/S-A Arkitekter. Arkitektbyrån specialiserar sig på bostäder och stadsbyggnad. Tillsammans har I am Home och E/S-A Arkitekter skapat 1 800 hem som sätter människorna i fokus.

Marcus Sonnelid, VD för E/S-A Arkitekter berättar om I am Homes och E/S-A Arkitekters samarbete och hur vi tillsammans kan möta utmaningarna vi ser i branschen av bostadsutvecklingen orsakade av bland annat Covid-19s framfart.

Berätta om E/S-A Arkitekter och din roll i bolaget.

- Jag är VD och uppdragsansvarig för E/S-A Arkitekter som har 23 anställda. Vi jobbar efter en tydlig idé om hur man ska utveckla projekten för att få fram de bästa lösningarna. Den består av en iterativ arbetsprocess som utgår ifrån fyra huvudsakliga aspekter: hållbarhet, stadsbyggnad, bostadsutvecklaren och boendekvalitéer.

- Jag älskar att utveckla bostäder och stadsmiljöer, det ligger i mitt DNA. Jag kommer ifrån en tredjegenerationens möbelhandlarfamilj och har alltid jobbat med hem och inredning på något vis, jag vill inte tappa den delen. Därför ser jag till att vara aktiv i projekten, både mina egna uppdrag och som ett bollplank i mina kollegors projekt.

Berätta om de projekt som E/S-A Arkitekter och I am Home har haft ihop och kommande projekt.

- Vi inledde vårt samarbete med ett bostadsprojekt i centrala Kalmar. I projektet Tallbocken, som var en vinst i en markanvisningstävling, förverkligades I am Homes vision av yteffektiva lägenheter med delade funktioner i form av ”plus-rum” och gemensamma terrasser. Loftgångshuset med blandade upplåtelseformer, var ett väldigt viktigt projekt som kickstartade E/S-A Arkitekter och I am Homes samarbete.

- Därefter följde projekten Rönnbäret och Måbäret. Där I am Home introducerade sina idéer om dynamiska lägenheter. Lägenheter där hyresgästerna själva får möjligheten till att anpassa planlösningen efter situationen.

- Projektet Barret var en markanvisningsvinst där I am Home till en början hade en kreativ tanke om att man skulle skapa raw-space. Rådande byggregler gjorde det svårt att genomföra detta enligt planerna. Istället växte ett modulärt projekt i KLT fram.

  Tillsammans med pågående och kommande projekt har E/S-A Arkitekter och I am Home tillsammans skapat 1 800 hem.

  Ni träffar flera utvecklare i ert arbete. Vad skiljer I am Home från andra projektutvecklare?

  - Alla våra bostadsutvecklare har olika värden och fokusområden som gör dem unika. I am Home är ett ungt bolag med mycket energi, som vill förändra och också drivs av att utveckla bostaden och en konservativ bransch. I den här unga drivkraften finns det ett mod och en vilja att utmana och testa sina idéer. Idéen stannar inte på skissbordet utan testas i verkligheten.

  Hur kan ni som arkitekter bidra till I am Homes vision, att skapa förutsättningar för livsglädje och en enklare vardag för såväl fastighetsägare som de som kommer att bo i projekten?

  - Vi jobbar efter en arbetsmetod och process där vi fångar in de fyra huvudsakliga aspekterna för att skapa bra bostadsprojekt: hållbarhet, stadsbyggnad, boendekvalitéer och inte minst bostadsutvecklaren.

  - När en bostadsutvecklare som I am Home kommer in med en tydlig vision så kan vi med vår kunskap utmana och hjälpa dem att skapa ett superfint projekt. Alla aspekterna är viktiga men bostadsutvecklaren sätter tonen i hur projekten ska utformas.

  Varför samarbetar E/S-A Arkitekter med en utvecklare som I am Home?

  - Vi har ett stabilt fundament där vi ritat bostäder i över 60 år. Vi jobbar med en stor bredd både geografiskt, men framför så arbetar vi med många olika bostadsutvecklare. Allt ifrån de stora vanliga bostadsutvecklarna som Riksbyggen, HSB m.fl. Till nischade engångsbeställare och utvecklare som I am Home. Detta ger oss ett brett kunskapsspektrum som vi kan hämta insikt ifrån i utvecklingen av våra projekt. Projekt som många gånger växer till något större än vad både vi och kunden trodde från början.

  - Det är roligt att jobba med en utvecklare som är driven och utmanar konventioner. Vi lär oss nya saker varje dag. Med bostadsutvecklare som I am Home så kan vi tillsammans ta ännu större kliv i utvecklingen tillsammans men också i utvecklingen av branschen.

  Vilka utmaningar och möjligheter ser ni framgent i branschen av bostadsutvecklingen och hur kan utvecklare som I am Home vara behjälpliga i dessa?

  - Jag tror att utmaningarna är som de alltid har varit. Att fortsätta bygga och utveckla attraktiva bostäder med fokus på människorna som ska leva i dem, till en hållbar kostnad. I am Home har haft en drivkraft att försöka lösa detta med kvadratsmarta lägenheter och flera delade funktioner i husen. Att utveckla bostaden och dess omgivning är väldigt viktigt. Det har alltid varit så men behovet av utvecklingen förvinner inte.

  - Med pandemin så har vi på en väldigt kort tid förändrat vårt sätt att arbeta. Där hemmet blivit en del av arbetsplatsen. Det ger oss och bostadutvecklare nya önskemål från de som ska bo i lägenheterna. Vi är övertygade om att dessa behov kommer att finnas kvar. Detta gör att vi behöver hitta nya sätt att tänka kring boendet och dess kvaliteter utan att kostnaden skenar iväg. Hur löser vi det på bästa sätt så att vi får en bostad som fungerar både som en arbetsplats och som ett hem. I am Homes ”plus-rum” kan kanske utvecklas till mindre arbetsplatser nära hemmet och bli en möjlig lösning. Jag tror att vi kommer hitta massor av spännande utmaningar, det är nu det händer och det är nu vi måste hitta nya lösningar.

   - Dagens byggnadsregler sätter ibland käppar i hjulet för att skapa nya kvalitéer i nyproduktioner. Byggnadsreglerna behöver utmanas, så att vi får större möjlighet att skapa nya kvaliteter i bostaden. Det är inte lätt att förändra en hel bransch, men vi måste börja någonstans. En modig och driven bostadsutvecklare som I am Home kan faktiskt gå in och hjälpa till att utmana byggnadsreglerna. Vi måste få vissa regler att mildras, vissa regler att omtolkas, vissa regler att förtydligas så att vi inte sätter våra begränsningar i byggreglerna. Istället för att bygga större, så måste vi få möjligheten att skapa effektivare och mer användbar yta. Fokus bör ligga på de generella bostadskvalitéerna som måste finnas, så som ljus och rymd. Genom att jobba med dessa baskvalitéer och se till att de håller hög kvalité, kan bostäderna över tid anpassas efter reformer som sker i samhället. Vi bygger en bostad som ska leva kvar länge och tåla förändringar över tid.

       Ämnen

       Kategorier

       Regioner

       Kontakter

       Petra Wertheimer

       Petra Wertheimer

       Presskontakt Marknadschef 072-5060222

       I am Home är projektutvecklaren som skapar livsglädje genom att utforma flexibla, hållbara och behovsanpassade bostäder med modern arkitektur för alla.

       Som byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter bidrar I am Home till en hållbar stad, för oss som lever nu och för generationer framåt. Detta gör I am Home bland annat genom flexibla och yteffektiva lägenheter med fler delade funktioner. Det är hållbart ur ett såväl socialt, miljö och ekonomiskt perspektiv. Och ger samtidigt fler värden till din bostad, till ett bättre pris.
       Med innovativa och hållbara koncept och en process i samverkan utvecklar I am Home för individens olika behov och livets föränderlighet. I am Home skapar miljöer som inspirerar och underlättar livet och som ger en hållbar framtid för nästa generation.

       I am Home AB
       Norrlandsgatan 10
       111 43 Stockholm
       Sweden