Gå direkt till innehåll
I am Home tar initiativet för en mer hållbar byggsektor - klimatredovisar till Lokalfärdplan Malmö 2030.

Blogginlägg -

I am Home tar initiativet för en mer hållbar byggsektor - klimatredovisar till Lokalfärdplan Malmö 2030.

I am Home utvecklar cirka 1 000 lägenheter i Malmöregionen med flera projekt i uppstart och i pipeline i Region Skåne. Detta tillsammans med LFM30s plan för en klimatneutral byggnadssektor gjorde att anslutningen till initiativet var en självklarhet för I am Home. Vi anslöt oss till initiativet våren 2019.

I am Home har summerat och redovisat till LFM30 om hur vi kommande år skall fokusera vårt klimatarbete. Genom vårt engagemang i LFM30 vägleds vi och får inspiration och stöd i att lära hur vi kan utveckla vår verksamhet och vår erbjudande än mer hållbart.

Vi strävar efter att så långt som det är möjligt följa vår träbyggnadsstrategi där vi väljer en trästomme för ett mindre klimatavtryck. Vi välkomnar också klimatberäkningar och klimatdeklarationer för att få en tydligare bild av hur vi kan ställa krav och utveckla vår verksamhet mer hållbart. Det ger oss bra underlag när vi för dialog med entreprenörer, kunder och arkitekter.

Vi arbetar sedan tidigare på att nudga de boende till hållbara liv. Nu behöver vi lägga mer kraft på att vi under själva byggnationen av bostäderna tar ett större klimatansvar och tittar på hur till exempel elkonsumtion och bygglogistiken fungerar. För att säkerställa ständig förbättring avseende vårt klimatarbete har vi också tagit de första stegen för att följa ett miljöledningssystem.

Vi är väldigt nöjda med valet att ansluta oss till LFM30, genom medlemmarna får vi vägledning och stöd. Det är ett gemensamt arbete för att tillsammans maximera effekten av vårt klimatarbete. Tack alla medlemmar, tillsammans gör vi stor skillnad!

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Ida Nilsson

Ida Nilsson

Presskontakt Marknadskommunikatör 0707192129
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222