Gå direkt till innehåll
I am Home utvecklar sitt processarbete

Blogginlägg -

I am Home utvecklar sitt processarbete

När hela I am Home träffades under en tredagarskonferens för att diskutera våra arbetsmetoder och värdegrund bestämde vi oss för att skapa en förtydligad processkarta över vårt arbete. Med fokus på ständiga förbättringar och utveckling så ska vi initiera nya aktiviteter som kan bidraga till ökat värde i våra kunders affärer och högre livskvalitet åt de boende i våra utvecklingsprojekt. Med detta kommer vi att kunna fortsätta leverera projekt med ökade värden för både fastighetsägare och boende i projekten. Och samtidigt utveckla vårt arbete för bättre förutsättningar att möta framtidens behov och krav.

I förra veckan träffades vi digitalt för att ta arbetet med detta ett steg längre. I och med det rådande läget, då spridningen av codiv-19 ökar, valde vi att träffas digitalt istället för fysiskt.

Dagen innefattade vida diskussioner kring hur I am Home skall arbeta i sin huvudprocess för att bringa så stort värde för kunden som möjligt. Arbetet och diskussionerna under dagen ledde till en tydlig huvudprocess som bryts ned i konkreta subprocesser, rutiner, checklistor och aktiviteter. Ett arbete som fortgår den närmaste perioden.

Vi diskuterade och värderade våra olika delar i huvudprocessen för att identifiera var i utvecklingen vi kan göra mest nytta för att förädla projekten och skapa mesta möjliga värde mot kund. Våra slutsatser ledde oss till att fokusera mycket på sonderingsprocessen för att kunna skapa detta värde; utgallringen av våra projekt och researcharbetet bakom dessa för att utvärdera projektens unika värden och möjligheter. Samt att till ännu större utsträckning känna vår kund och dess behov. Därför kommer vi vidareutveckla och utöka vårt löpande arbete med uppföljning mot kund redan under hösten. Vi samtalade även om vikten av att involvera varandra i tid. Att skapa förståelse för var i processen olika avdelningar bör involveras för att effektivisera utvecklingen och få bästa möjliga effekt på det arbete vi gör.

I am Home befinner sig ständigt i utvecklingen av att bättre förstå hur framtidens fastigheter skall utformas för att skapa en flexibilitet för hur fastighetsägaren ska kunna nyttja den på bästa sätt över tid.

Är du nyfiken på hur vi möter en kund som har ett föränderligt behov och hur vi som utvecklare kan arbeta för att vägleda kunden i detta? Eller vill du skapa ett spännande samarbete? Tveka inte att kontakta oss.

info@iamhome.se

Ämnen

Regioner


I am Home är byggherren och projektutvecklaren av flerbostadshus och samhällsfastigheter som bidrar till en hållbar stad, för oss som lever nu och för generationer framåt.

Med innovativa och hållbara koncept, modern arkitektur och flexibelt boende vill I am Home underlätta livet för dig, idag och imorgon.