Gå direkt till innehåll
Möt Freddie, en av I am Homes projektledare

Blogginlägg -

Möt Freddie, en av I am Homes projektledare

Under hösten kommer vi att publicera en bloggserie där ni får lära känna I am Home och några av våra stjärnor i teamet.

Vi är en organisation som brinner för utvecklingen av framtidens bostäder. Vi har tillsammans många års erfarenhet av att driva projekt i alla storlekar och har en gemensam passion för att förändra branschen. Vi vill skapa bättre förutsättningar för livsglädje och en enklare vardag för såväl fastighetsägare och de som kommer att bo i våra projekt.

I dagens inlägg kommer ni att få träffa Freddie Övegard, projektledare på I am Home.

Vem är du och vad är din roll på I am Home?

- Mitt namn är Freddie Övegard, 41år och jobbar som projektledare på I am Homes Malmöfilial. Mitt arbete fördelar jag lika mellan projektutveckling och traditionell projektledning. En fördelning jag trivs med då man får helhetsbilden och vara en del i hela resan från början till slut.

I am Home byggstartar 1723 lägenheter fram till och med 2021. Berätta om ditt arbete i denna satsning.

- Det är en oerhört kul och spännande utmaning att vara med på resan. Att byggstarta en sådan volym känns häftigt. Av de 1723 lägenheterna projektleder jag cirka 980. Dessa är fördelade över tre projekt; två i Skåneregionen och ett i Mälardalen. Projekten befinner sig i olika faser vilket är väldigt roligt då det ger mig möjligheten att agera i flera faser samtidigt. Mycket av mitt arbete är fokuserat kring att guida kunden och hitta gemensamma lösningar samt anpassa projekten utifrån dennes behov och önskemål. Tillsammans skapar vi då ett attraktivt projekt med goda ekonomiska förutsättningar för såväl fastighetsägare som framtida hyresgäster. Vi vill skapa fastigheter som är attraktiva att bo i.

Berätta kort om vad du arbetar med just nu.

- Mycket av mitt arbete består just nu i att hålla kontakten med både kund och olika instanser för att driva arbetet i projekten framåt. Det är ett aktivt arbete i form av att driva detaljplanarbete, producera och sammanställa bygglovs- och systemhandlingar och hålla kontakten med aktuella myndigheter. I samtliga projekt vi leder, har vi löpande dialoger med kommunen redan i ett tidigt skede där vi diskuterat förutsättningarna för projekten och hur dessa kan möta kommunens visioner för områdena. Vi befinner oss i ett läge där flera totalentreprenader ska upphandlas. Även detta kräver utvecklat kalkylarbete och sammanställningar av FFUer.

Berätta kort om dina aktuella projekt.

- I Nykvarn kommer vi att uppföra ungefär 200 lägenheter. Dessa kommer att fördelas på 11 stycken punkthus som uppförs på en spännande tomt. Tomten har höjdskillnader med en nära koppling till naturen. I utvecklingen av fastigheten har vi tagit hänsyn till de värden och utmaningar tomten besitter för att skapa en levande boendemiljö. I visionen för fastigheterna har vi fokuserat på en hållbar projektutveckling där en av åtgärderna kommer att vara träbyggnation.

- I Norra Sorgenfri i Malmö arbetar jag med vårt projekt Smedjan. Ett projekt om cirka 580 lägenheter som vi utvecklar på uppdrag av Heimstaden. Lägenheterna kommer att fördelas över två kvartersbebyggelser. Vi kommer även att uppföra en förskola belägen mellan de två kvarteren. Gestaltningsmässigt kommer projektet att ta inspiration från de äldre industribyggnaderna i området med tegelfasad. Malmö stad jobbar tillsammans med I am Home och andra aktörer i området för att omvandla Norra Sorgenfri från ett gammalt industriområde med tomma lokaler och ett skamfilat rykte till ett nytt stort bostadsområde, mitt i staden. Ett område med bekvämligheter som kommer att underlätta tillvaron för de framtida boende i området. I detta projekt arbetar vi med olika mobilitetslösningar för att främja annan transport än bilen, det kan röra sig om allt från cykelpool, bilpool, co-workingytor, smarta lösningar för paketmottagning med mera.

Vad är tjusningen med att jobba på I am Home?

- Det är roligt att arbeta tillsammans med ett team som vill skapa en förändring i branschen, där vi tar ett större ansvar av slutprodukten. Det är ingen slump i hur projektet utformas och att det får en specifik lägenhetsfördelning. Det är noggranna analyser och en god kännedom om marknaden och kunden som ligger till grund för detta. På så sätt kan vi skapa ökat värde för våra kunder och till större utsträckning bidra till att skapa förutsättningar för livsglädje och en enklare vardag för de boende.

Har du några frågor gällande något av Freddies projekt eller vill du diskutera givande samarbeten kan du kontakta Freddie på freddie@iamhome.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

I am Home är projektutvecklaren som skapar livsglädje genom att utforma flexibla, hållbara och behovsanpassade bostäder med modern arkitektur för alla.

Som byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter bidrar I am Home till en hållbar stad, för oss som lever nu och för generationer framåt. Detta gör I am Home bland annat genom flexibla och yteffektiva lägenheter med fler delade funktioner. Det är hållbart ur ett såväl socialt, miljö och ekonomiskt perspektiv. Och ger samtidigt fler värden till din bostad, till ett bättre pris.
Med innovativa och hållbara koncept och en process i samverkan utvecklar I am Home för individens olika behov och livets föränderlighet. I am Home skapar miljöer som inspirerar och underlättar livet och som ger en hållbar framtid för nästa generation.

I am Home AB
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm
Sweden