Gå direkt till innehåll
Illustration: E/S-A arkitekter, Projektet Vedbo 252 lägenheter i Västerås
Illustration: E/S-A arkitekter, Projektet Vedbo 252 lägenheter i Västerås

Blogginlägg -

Projektet Vedbo – Ett hållbart initiativ

I am Home kommer under året byggstarta 1723 lägenheter i mellersta och södra Sverige. Ett av projekten som innefattas av denna satsning är Vedbo i Västerås.

I dagens inlägg får ni en djupdykning i tankarna kring utvecklingen av projektet från I am Homes projektutvecklare Jacob Strandell.

Berätta om Vedbo som innefattas av den storsatsning I am Home gör under 2021.

- I stadsdelen Eriksborg i de nordvästra delarna av Västerås planerar I am Home för drygt 250 hyresrätter som vid färdigställandet kommer att förvaltas av Rikshem. Fastigheten är uppdelad i sex huskroppar med fyra våningar plus vindsvåning.

- Vedbo byggs enligt Miljöbyggnad Silver. Detta innebär att vi har satt mycket höga miljömässiga krav på vår byggnation. Vi lägger extra fokus vid solskyddet, ljudmiljön, ventilationen och energinivåerna.

  - Fastigheten kommer att förberedas för ca 100 parkeringsytor. För att minska hårdgjorda ytor och skapa en känsla av en grönhet runt hela fastigheten är parkeringsytorna belagda med gräsarmering. Detta bidrar även till att ta hand om dagvattnet lokalt.

  Hur bidrar Vedbo till I am Homes vision och mission, Att utveckla normen för hur staden byggs och att skapa förutsättningar för livsglädje och en enklare vardag för såväl fastighetsägare som de som kommer att bo i projekten?

  - I utvecklingen av projektet har vi satsat för att tillvarata projektets unika förutsättningar och möjligheter. Vi har skapat en lägenhetsfördelning med planlösningar som ska kunna täcka in en bredare målgrupps aktuella och framtida behov. Samtidigt har vi sett till projektets geografiska placering som möjliggör för en stor frihet för en bred målgrupp med närhet till skola och barnomsorg, dagligvaruhandel och centrum men även skog och natur. Detta kommer att bidra till en enklare vardag för de framtida hyresgästerna.

  - I planeringen av gårdsmiljön har fokus legat på att skapa en öppen miljö som bjuder in till umgänge och skapar förutsättningar för det naturliga mötet grannar emellan. Bostadsgårdarna kommer att innefatta bland annat öppna grönytor för rekreation, lekplats och grillplatser.

   Vilka utmaningar och möjligheter ser du framgent i branschen av bostadsutveckling och hur kan utvecklare som I am Home vara behjälpliga i dessa?

   - En av de viktigaste utmaningarna är miljöutmaningen. Branschen står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Det säger sig självt att det finns ett stort behov av att tillsammans sätta ner foten och jobba för att skapa en förändring. I am Home är engagerade i denna fråga bland annat genom sitt deltagande i LFM30, vår träbyggnadsstrategi och vårt val av att utveckla våra kommande projekt enligt minst Miljöbyggnad Silver. Men det innebär också att I am Home måste fortsätta sitt arbete för att skapa en förändring och få med sig fler på resan. Genom att engagera hela värdekedjan kommer vi att tillsammans nå positiva resultat för varje enskilt projekt längs hela projektkedjan och minska utsläppen. Det innebär att vi som projektutvecklare måste ställa tydligare krav vid upphandlingar av entreprenad. Men även premiera de material och arbetssätt som vi vet har en minskad miljöpåverkan. Vi behöver även ta initiativ till och gynna nya lösningar och innovationer som kan ge en positiv effekt över hela värdekedjan.

    Ämnen

    Taggar

    Regioner

    Presskontakt

    Ida Nilsson

    Ida Nilsson

    Presskontakt Marknadskommunikatör 0707192129
    Petra Wertheimer

    Petra Wertheimer

    Presskontakt Marknadschef Marknad 072-5060222

    Relaterade nyheter