Gå direkt till innehåll
Västerås - En expansiv region med stora utvecklingsmöjligheter

Blogginlägg -

Västerås - En expansiv region med stora utvecklingsmöjligheter

Under 2020 startade projektutvecklaren I am Homes sitt arbete med projekt Vedbo i Eriksborg i Västerås.

I ett tidigt sonderingsskede sträckte I am Home ut handen till Bostad Västerås för att ta del av dess lokala expertis på regionen och bostadsmarknaden.

I dagens inlägg får ni möta Peter Odeheim, koncern VD för Bostad Västerås. Han kommer att berätta om Bostad Västerås och I am Homes samarbete och dela med sig av spaningarna på en intressant utvecklingsregion. En region som befinner sig i en starkt expansiv fas med stor potential där I am Home aktivt sonderar nya uppdrag och söker flera samarbetsparter och byggrätter.

Berätta om Bostad Västerås och din roll i bolaget.

- Mitt namn är Peter Odeheim och jag är koncern VD för Bostad Västerås och har varit med sedan bolagets start 1992. Bostad Västerås är en marknadsplats och en informationskanal för de som söker boende i Västerås. Vi har specialiserat oss på att marknadsföra, informera, förmedla och hantera bostadsutbud och bostadssökande. Genom våra samarbeten med fastighetsägare, byggföretag, Västerås stad och andra bostadsaktörer kan vi erbjuda en samlad marknadsplats för alla som söker en bostad i Västerås. Detta är ett effektivt sätt för såväl bostadsaktörerna som för potentiella hyresgäster att hitta snabba matchningar av nya boenden.

- Vi kan även bistå byggherrar med våra tjänster i frågor som marknadsföring och förmedling av bostäder, kontraktsskrivning, nyckelhantering och hyresavisering. Vi kan bistå med en helhetslösning som tillgodoser behoven från flera olika aktörer.

Berätta om samarbetet med I am Home.

- Vi har en långvarig och bred kunskap om den lokala bostadsmarknaden i Västerås. Vårt samarbete med I am Home har till stor del handlat om att bistå med vår expertis i ämnet och bland annat delat information om olika bostadsområden och aktuella hyresnivåer. Det är glädjande att den information vi bistått I am Home med har kommit till nytta i utvecklingen av deras Västeråsprojekt.

Vad är er syn på Fastighetsutvecklingen i Västerås?

- Den expansiva fas som regionen befinner sig i ger positiva effekter för företagandet i regionen, både för stora och mindre bolag. Detta har bidragit till att Västerås blivit en ännu attraktivare tillväxtregion med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm och ett blivande universitet som öppnar upp för ytterligare tillväxt.

- Västerås är motorn i regionen som driver utvecklingen på bostadsmarknaden, vilket gör att många nya attraktiva bostadsområden växer fram. Vi ser ett ökat behov av en blandad bostadsbebyggelse som kan bemöta den stora efterfrågan.

- För att utveckla framtidens städer behövs det en bredd i de aktörer som bistår med olika egenskaper och värden till staden som kan möta de olika behoven från invånarna. Det skapar en variation i produkt, utformning och målgrupp. Här kan I am Home bidra med bostäder som sätter människorna i fokus. Men även hyresrätter till en hållbar boendekostnad utan att göra detta på bokostnad av kvalitén. Detta kompletterar den övriga byggnationen i staden och bidrar till att Västerås kan uppfylla sina mål med bostadsförsörjningen; Bostäder för alla, Bostäder för fler, Bostäder på rätt plats och Bostäder på rätt sätt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni framgent i branschen av bostadsutvecklingen och hur kan utvecklare som I am Home vara behjälpliga i dessa?

- En stor utmaning i branschen är att producera attraktiva bostäder till en rimlig kostnadsnivå. Västerås behöver fler hyresrätter till en hållbar boendekostnad. Den stora efterfrågan på bostäder med en lägre hyresnivå täcks inte upp av det befintliga beståndet. Några aktörer i Västerås har framgångsrikt skapat förutsättningarna för hyresrätter med en lägre hyresnivå i och med sitt arbete med de statliga investeringsstöden för produktionen av bland annat hyresrätter. Här ser vi stora möjligheter för ett förbättringsarbete i branschen, där I am Home kan bidra i arbetet av en mer ekonomiskt hållbar bostadsutveckling med en större variation i upplåtelseformerna. Detta öppnar upp för fler att komma in på bostadsmarknaden och försörja för ett eget boende.

- Den expansiva fas Västerås befinner sig i har skapat möjligheterna för en stor volym av nyproducerade bostäder i både etablerade och attraktiva områden. Det har även skapat nya bostadsområden som utvecklar staden och dess gränser. Vidareutvecklingen av etablerade områden och skapandet av nya, ger möjligheter till nyproduktion av en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Detta möjliggör för en större mångfald i bostadsområdena. Ett exempel på detta är den etablerade stadsdelen Eriksborg där I am Home utvecklar nya bostäder. Det är ett område med en blandad bebyggelse av villor, rad-/kedjehus och bostadsrätter som nu kompletteras med hyresrätter utvecklade av I am Home.

Vilka är de nya attraktiva områdena i Västerås?

- Nya attraktiva områden i Västerås är bland annat Sätra och Södra Källtorp där det finns en plan för över 2500 nya bostäder. Vi ser även ett ökat intresse för Gäddeholm som är en växande stadsdel med närhet till Mälaren. Men också de centrala områdena som Kopparlunden, Ängsgärdet/Mälarporten och Öster Mälarstrand.

Ruraliseringen, är det en påtaglig trend i er region?

- Förutom de relativt stora områdena i tätorten jag nämner ovan finns mark att bebygga utanför stadskärnan. Det är stadens intention att utveckla serviceorterna utanför Västerås. Detta möjliggör för staden att växa och utvecklas i den expansiva takt som den gör. Staden byggs utåt och det faller sig naturligt att många väljer att flytta till områdena som ligger allt längre ifrån stadskärnan.

- I samband med Coronapandemin har allt fler skapat sig en mer positiv inställning till pendlingsavstånd mellan sitt boende och arbete. De har även öppnat upp för att kunna arbeta hemifrån om boendet tillåter detta. Vi ser även att de goda förutsättningarna för pendling mellan Västerås och Stockholm har ytterligare öppnat upp stockholmarnas ögon för Västerås och områden såsom exempelvis Gäddeholm.

I am Home söker för närvarande fler projekt och potentiella samarbetspartners i Västerås. Samarbeten där vi tillsammans kan skapa fastigheter som bidrar till en större livsglädje och en förenklad vardag för människorna som ska leva och verka i dem.

       Ämnen

       Taggar

       Regioner

       Presskontakt

       Ida Nilsson

       Ida Nilsson

       Presskontakt Marknadskommunikatör 0707192129
       Petra Wertheimer

       Petra Wertheimer

       Presskontakt Marknadschef Marknad 072-5060222