Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ibn Rushd fortsätter att arbeta i enlighet med folkbildningens principer

Ibn Rushd har varit en viktig samverkanspart för Göteborg stad sedan 2008. Efter en utdragen och omfattande process meddelade Socialnämnd centrum i Göteborg stad igår avslag på Ibn Rushds bidragsansökan. Ansökan berör målgruppsbidrag för verksamhet 2019. Ibn Rushd beklagar att en plattform som är viktig för den muslimska folkrörelsen och är aktiv i sex av sju av Göteborgs prioriterade områden nu förlorar en stor andel av finansieringen som gör verksamheten möjlig.

Behovet av folkbildning är fortfarande stort och vi kommer nu behöva behandla det här internt och se hur det kommer påverka oss framåt. 

Det är av största vikt att muslimer har fortsatt möjlighet att organisera sig och att engagemang på religiös grund värnas. De möjligheterna utmanas nu av krafter som vill begränsa civilsamhällets demokratiska utrymme. 

– Ibn Rushd fortsätter att arbeta i enlighet med folkbildningens principer där alla människor har rätt till en egen bildningsresa. Ibn Rushd fortsätter med sitt uppdrag att stärka och utveckla den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin, säger Alve Högman, förbundschef på studieförbundet Ibn Rushd.

Kontaktperson: Emelie Weski, kommunikatör: emelie.weski@ibnrushd.se eller 0708830174. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer och erbjuder ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

Relaterat innehåll

Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

Studieförbundet Ibn Rushd
Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna
Sverige