Gå direkt till innehåll
Zana Muhammad, förbundsordförande för Ibn Rushd studieförbund och överklagande part i Förvaltningsrätten.
Zana Muhammad, förbundsordförande för Ibn Rushd studieförbund och överklagande part i Förvaltningsrätten.

Pressmeddelande -

Ibn Rushd överklagar Göteborgs beslut att neka bidrag

Ibn Rushd studieförbund överklagar Göteborg stads beslut att avslå deras bidragsansökan. Skälet är att flera ambitiösa och omfattande granskningar slår fast att Ibn Rushd uppfyller kraven för bidraget. Men den kommunala nämnden väljer att bortse från det.

- I Göteborg har man passerat gränsen för negativ särbehandling. Socialnämndens beslut bär väg för att alla regler kan omförhandlas om dem inte passar partiets hållning eller om den som beslutet berör inte passar normen. Göteborgarna måste kunna lita på att samma regler som gäller mig, gäller också min granne, säger Zana Muhammad, förbundsordförande för Ibn Rushd studieförbund och överklagande part i Förvaltningsrätten.

  Ibn Rushd uppfyller bidragsvillkoren

  I Socialnämnden Centrum i Göteborg har Ibn Rushd studieförbund vid upprepade tillfällen granskats trots att resultaten varit entydiga. Studieförbundet lever upp till befintliga krav och bidragsmodeller. Ändå beslutade nämnden i februari att avslå Ibn Rushds ansökan, igen. Inte utifrån den fastslagna bidragsmodellen som för de andra nio nationella studieförbunden. Utan utifrån vad som verkar vara politiska övertygelser. Nu överklagar studieförbundet beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg som ska avgöra om nämnden bryter mot likställighetsprincipen.

  Beslutet bryter mot likställighetsprincipen

  Ibn Rushd meddelar att de inte fått någon information från staden om vad beslutet betyder för Ibn Rushds 26 medlemmar, 45.848 folkbildningstimmar och 2.300 deltagare i Göteborg. Den enda motiveringen till det strypta bidraget finns i de yrkanden som slutligen vann bifall i nämndens omröstning. Yrkanden kommer från Demokraterna respektive Sverigedemokraterna. Överklagan konstaterar att innehållet i de båda yrkandena avser händelser som ligger flera år tillbaka i tiden, inte avser korrekta förhållanden och saknar hänsyn för det förbättringsarbete och de kvalitetskontroller som Ibn Rushd infört - och som förvaltningen redan granskat. Både Demokraternas och Sverigedemokraternas yrkanden har ”mer karaktär av ett allmänt omdöme och tyckande än att utgöra en avslagsmotivering kopplad till Socialnämndens bidragsmodell och Ibn Rushds ansökan”.

  Utdömd på förhand

  Att Ibn Rushd är utdömt på förhand finns det belägg för. I Sverigedemokraterna i Göteborgs budget för 2022 begär partiet en avfinansiering av det nationella studieförbundet. En partifråga som föregår både Ibn Rushds bidragsansökan och Göteborgs nya lokala bidragsmodell som vid tidpunkten inte var färdigställd. Att Socialnämnden Centrums beslut skulle vara islamofobiskt motiverat lyfts av både Amnesty International Sverige och Mänskliga rättighetsdagarna som är oroliga över läget i Göteborg.

  Om och om visar Göteborg att man har problem med sin demokratiska kompass. Yttrandefriheten sätts ur spel för att politiker censurerar vilka människorätts-aktivister som får synas och höras. Offentliga handlingar undangöms när politiker ogillar besluten dem leder till. Och nu beslutar politiker att en viss religiös minoritet inte ska kunna bedriva folkbildning längre, det svenskaste man kan göra. Utvecklingen riskerar att få avkylningseffekter på hela civilsamhället i en tid när samhället egentligen behöver komma samman, säger Zana Muhammad.

  ____________________

  ÖVERKLAGANDE

  Klagande: Zana Muhammad

  Motpart: Socialnämnden Centrum i Göteborgs kommun

  Box 5293

  402 25 Göteborg

  Överklagat beslut: Socialnämnden Centrum i Göteborgs kommuns

  beslut den 22 februari 2022 (§ 47 Fördelning av bidrag till studieförbund 2022–2023)

  Saken: Laglighetsprövning

  ____________________

  PRESSKONTAKT

  Emelie Weski

  +4670-70 883 01 74

   Ämnen

   Kategorier


   Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer och erbjuder ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

   Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

   Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

   Studieförbundet Ibn Rushd
   Sundbybergsvägen 1C
   171 73 Solna
   Sverige