Gå direkt till innehåll
Pressmeddelande: Politiker offer för terrorforskarnas bluff
Pressmeddelande: Politiker offer för terrorforskarnas bluff

Pressmeddelande -

Politiker offer för terrorforskarnas bluff

Reportage i Aftonbladet visar hur skattefinansierade terrorforskare förstört och fabricerat källmaterial och lyckats skaffa sig politiskt inflytande bland landets högst styrande politiker. Terrorforskarna har använt sina titlar för att i flera år bidra till misstänkliggörandet av studieförbundet Ibn Rushd, muslimer och den muslimska folkrörelsen. Kulmen nåddes i februari efter att Magnus Ranstorp på Folk och Försvars rikskonferens kallade delar av svenskt föreningsliv för ett av de största säkerhetshoten mot Sverige. Och Göteborg stad fattade beslut om att dra tillbaka viktig finansiering från Ibn Rushd.

- Under flera års tid har dessa personer och deras så kallade forskning bidragit till att Ibn Rushd utsatts för integritetskränkande granskningar och allvarliga anklagelser. Vi har förlorat ett 30-tal anställda i nedskärningar bara de senaste två åren. Och vår målgrupp har förlorat värdefulla folkbildningsinsatser som de inte kan få av någon annan aktör. De kommuner som fallit offer för den här smutskastningskampanjen borde se över sina beslut om oss. Har man dragit tillbaka finansieringen från oss, eller tagit initiativ till en granskning av oss, på grund av påståenden från dessa individer, då är det enda rätta att riva upp dem besluten och kompensera oss och vår målgrupp för den skada som man åsamkat oss, Alve Högman förbundschef på studieförbundet Ibn Rushd.

Alla påståenden om att Ibn Rushd skulle ha kopplingar till Muslimska Brödraskapet, extremism och terrorism har samma källhänvisningar. Bakom dessa påståenden står terrorforskaren Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, biträdande professor på Malmö universitet, och Peder Hyllengren, analytiker vid Försvarshögskolan. Som belägg för sina slutsatser har de bland annat använt lösryckta anekdoter, rasistiska uttalanden från enskilda myndighetspersoner och refererat till en forskare som hyllats av Anders Behring Breivik i sitt manifest inför dådet på Utöya. Ändå har dessa individer fått stort inflytande i svensk politik genom sin mediala närvaro.

Deras debattartiklar och rapporter ligger till grund för flera motioner och beslut runt om i landet. Exempelvis beslutet i Göteborg stad den 23 februari i Socialnämnd centrum och beslutet i Kristianstad den 4 februari att avslå bidrag till Ibn Rushd. Eller Moderaternas nya vallöfte att avfinansiera alla kultur- och etniska föreningar. Dessa beslut är baserade på anklagelser från personer som använt sina forskartitlar för att ge tyngd åt personliga åsikter. Slutsatserna om att folkbildningen skulle ha kopplingar till extremism, bestå av 60% fusk eller vara farlig är fabricerade, dåligt underbyggda eller saknar vetenskaplig grund, rapporterar Aftonbladet.

- Någonstans på vägen har politiker fått för sig att man stoppar Al-Quaida om man stoppar bidrag till en lokal syjunta. Att man stärker åsiktsfriheten om man kontrollerar vem som får säga vad. Att tillit i prioriterade områden byggs genom att stänga föreningslokaler. Allt fler civilsamhällesorganisationer slår larm om ett krympande demokratiskt utrymme i Sverige. Svenska folket behöver fler politiker som oavsett ideologisk grund vågar fatta beslut utifrån ett kritiskt förnuft. Forskningen och folkbildningen är förutsättningar för det, säger Zana Muhammad förbundsorförande för Ibn Rushd.

Den 18 maj ska Socialnämnd Centrum i Göteborg fatta ett nytt beslut om bidrag till Ibn Rushd. Beslutet kommer kort efter att samma nämnd den 23 februari fattade beslut om att dra tillbaka bidrag från Ibn Rushd. Beslutet bygger på två delar. Dels att Ibn Rushd skulle ha en oklar ekonomi. Vilket har avfärdats av revisionsbyrån PWC som gör Ibn Rushds årliga revision. Dels att Ibn Rushds samverkanspartners skulle vara extremister. Ett påstående som baseras på information från de terrorforskare som Aftonbladet idag slår fast har fabricerat och förstört källmaterial samt utgett sig för att vara experter i frågor som de inte forskar om. Ibn Rushd uppger att man aktivt arbetar för att utveckla och kvalitétssäkra verksamheten. Och menar att det nu finns goda skäl för Socialnämnd Centrum att riva upp sitt beslut den 23 februari och fatta ett nytt positivt beslut den 18 maj.

Presskontakt:

Emelie Weski, 0708830174 eller emelie.weski@ibnrushd.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer och erbjuder ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

Relaterat innehåll

Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

Studieförbundet Ibn Rushd
Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna
Sverige