Gå direkt till innehåll
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Pressmeddelande -

Rykten sprids på Twitter för att stoppa bidrag till Ibn Rushd i Göteborg

På tisdag fattar Göteborg beslut om bidrag till studieförbunden. I samband med detta sprids felaktig information om Ibn Rushd på Twitter i vad som verkar vara ett försök att stoppa dess bidrag.

- För att värna den svenska folkbildningstraditionen önskar Ibn Rushd klargöra att de rykten som nu sprids helt saknar grund, säger Alve Högman förbundschef för Ibn Rushd studieförbund.

  Enligt en twittertråd initierad av akademikern och opinionsbildaren Magnus Ranstorp håller Ibn Rushd sina samverkanspartners hemliga och dubbelfinansierar sin verksamhet. Detta stämmer inte. Spridningen av dessinformation riskerar ändå att ha en omfattande inverkan på Socialnämnden centrums beslut om bidrag till studieförbunden.

  Göteborg har redan Ibn Rushds samverkanslistor

  Varje kommun som efterfrågar Ibn Rushds samverkanslistor, får dem. Göteborg stad är en av dessa och har fått tillgång till samverkanslistor både i Ibn Rushds bidragsansökan 2020 och 2021. Ibn Rushds agerande är tecken på transparens och att kraven för arrangörskap efterlevs.

  Men att göra så som Ranstorp begär på Twitter är något annat. Att systematiskt begära ut samverkanslistor som krav för bidrag - men endast för ett studieförbund. Därtill en grupp tillhörande en religiös minoritet. Det är problematiskt. Bidraget är inte i sig en rättighet men i svensk politik är den samhörig med civilsamhällets förutsättningar och villkor. Resurssättningen av civilsamhället har länge stått sig som en viktig nyckelfaktor för att öka delaktighet och stärka dialog. Stödet till den svenska folkbildningen är dessutom särskilt överenskommen mellan stat, region och kommun. Att avsiktligt sätta upp administrativa och ekonomiska hinder på grund av en organisations tro eller politiska inriktning kan därför vara negativ särbehandling. När avfinansiering dessutom serveras med nidbilder om islamistverksamhet bör varje politiker dra öronen åt sig.

  Göteborgs stadsförvaltning bekräftar att Ibn Rushd inte sökt dubbelfinansiering

  Att Ibn Rushd skulle ha sökt medel för dubbelfinansiering har inte uppfattats av Göteborgs stadsförvaltning. Men för den okunnige kan all studieförbundsverksamhet vid första anblick uppfattas som bidragsgrundande i det nya tillvägagångsättet att söka bidrag i Göteborg stad.

  Som studieförbund inbegriper ansvaret som arrangör att dra gränser och upprätthålla dem. Exempelvis, arbetsmarknadsinsatser som genomförs med Arbetsförmedlingen går inte att rapportera som folkbildning och är därmed inte bidragsgrundande inom stödet för studieförbund (se sida 4 i Ibn Rushds bidragsansökan under rubriken ”Vi kommer, utöver den folkbildning som ordinärt bedrivs b la att”). På liknande sätt gör medlemsföreningar långt mycket mer verksamhet än den bidragsgrundande folkbildningen, ofta med ideella krafter. Kontroll sker dock inte godtyckligt utan genom bland annat kvalitétskontroller, åtgärdsplaner, etikkonferenser, årlig rapportering och revision. Bidragsansökningar är därutöver offentlig handling, vilket innebär att vem som helst kan kontrollera uppgifterna.

  Socialnämnden centrum bör förtydliga hur Ibn Rushd skiljer sig från andra studieförbund

  Göteborgs kommunpolitiker menar, för tredje året i rad, att det är ekonomiskt försvarbart, att utöver den redan fastslagna översynen, spendera uppskattningsvis nära en halv miljon kronor ytterligare på att granska Ibn Rushds bidragsansökan på cirka 1 miljon kronor. Anledningen är Ibn Rushds påstådda indirekta kopplingar till muslimska brödraskapet (MB) som sprids av Ranstorp.

  Den hårt kritiserade rapporten The Muslim Brotherhood Review slår fast att ett medlemskap i MB, koppling till MB, och MB:s inflytande bör tolkas som en möjlig indikator på extremism. Bortses rapportens undermålighet, så har ändå granskningarna av Ibn Rushd resulterat i att det är väl dokumenterat att ingen av dessa indikatorer har kunnat hittas hos Ibn Rushd eller dess företrädare. Göteborgs politiker behöver av den orsaken förtydliga hur Ibn Rushd skiljer sig från andra studieförbund och förklara hur fler särskilda granskningar är ekonomiskt försvarbara.

  Vem styr egentligen Göteborg?

  I och med Ranstorps tidigare inflytande i nämnden är det mycket sannolikt att han kommer inverka på nämndens beslutsgång även denna gång. Redan i höstas stoppade Ranstorp den nya bidragsmodellen för studieförbund i Göteborg och la ett nytt eget förslag på Twitter. Nämnden antog Ranstorps tweet som ny bidragsmodell istället för att respektera den process där alla tio studieförbund och förvaltningen ingått i över ett år. Ranstorp tycks styra Socialnämnden centrum. Fastän han saknar folkligt stöd uppger han på Twitter att nämndpolitikerna följer hans råd. Näst på tur efter Ranstorp står fler lobbyister som vill kringgå allmänna val.

  - Ett halvår fram till valet men beslutet som avgör måttet på politikernas integritet tar plats nu på tisdag. Kommer Moderaterna stå upp för bildning fri från statligt inflytande? Kommer Socialdemokraterna förstå att ABF står på tur? Kommer Demokraterna ta ställning för en kunskapsstyrd bidragsmodell? Det är dags för Göteborg att stå upp för folkbildningen som tjänat Sverige väl, säger Alve Högman.

  Hittills är det endast Sverigedemokraternas (SD) inställning till Ibn Rushd som är tydlig. På regional nivå driver SD en total avfinansiering av Ibn Rushd och Sverigedemokraternas egna Richard Sörman (sänt på SD RIKS, 16 januari 2022) utrycker sig så här:

  ”Och jag kan själv tycka, kanske, ur ett visst perspektiv, och förstå mig rätt nu, att det här med islamism och muslimska brödraskapet, det kanske är ett villospår. Det verkliga problemet är kanske inte att grundarna till Ibn Rushd möjligtvis ingår i ett nätverk där det går att göra kopplingar till en uttalat islamistisk organisation. Problemet är väl snarare att traditionell muslimsk kultur framstår som svår att förena med våra svenska värderingar och vårat svenska samhälle.”

  Ämnen

  Kategorier


  Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer och erbjuder ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

  Relaterat innehåll

  Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

  Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

  Studieförbundet Ibn Rushd
  Sundbybergsvägen 1C
  171 73 Solna
  Sverige