Gå direkt till innehåll
Ines Merai är cirkelledare och studiekonsulent/verksamhetsutvecklare hos Ibn Rushd.
Ines Merai är cirkelledare och studiekonsulent/verksamhetsutvecklare hos Ibn Rushd.

Pressmeddelande -

Unikt projekt inom folkbildningen ska ge fler en meningsfull asyltid

Asylsökande med kort eller ingen skolbakgrund är en grupp som i begränsad omfattning tagit del av studieförbundens asylverksamhet. Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla ska bidra till en bra start och göra asyltiden meningsfull för fler.

I de nationella satsningarna Svenska från dag ett och Vardagssvenska gör studieförbunden det möjligt för asylsökande att använda asyltiden på ett meningsfullt sätt. Inlärningsförutsättningarna ser annorlunda för de som inte lärt sig läsa och skriva som barn. För att kunna möta deras behov ska särskilda material och metoder tas fram i ALFA  Svenska för alla.

— Vi kommer att utveckla studiematerial och även arbeta fram en speciellt utformad utbildning för cirkelledare som har kurser i svenska för asylsökande som ännu inte lärt sig att läsa och skriva, säger Anita Utterström, projektledare för ALFA  Svenska för alla på studieförbundet Ibn Rushd.

Ungefär 90 cirkelledare verksamma i studieförbundens asylverksamhet kommer att vidareutbildas i projektet. Utbildningen hålls på sex orter  Umeå, Sundsvall, Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö.

Ibn Rushd är projektägare till ALFA – Svenska för alla som är ett samarbete mellan sex studieförbund: ABF, Bilda, Ibn Rushd, Medborgarskolan, Sensus och Studiefrämjandet. Kraftsamlingen har som mål att bidra till en bra start för personer med lång väg till etablering i arbets- och samhällslivet.

— Genom att ge våra cirkelledare kunskaper och metoder som stödjer målgruppens lärande så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige kan vi underlätta de asylsökandes väg in i samhället, säger Linda Lif, nationell samordnare på ABF.

— Projektet är en mycket viktig och prioriterad satsning vi studieförbund gör. Det finns ett stort behov av att stärka och utveckla den gemensamma kompetensen samt lära av goda exempel, säger Kjell-Åke Waldner, hemvistledare på Sensus.

ALFA – Svenska för alla pågår året ut och finansieras med statsbidrag från Länsstyrelserna.

Ämnen

Kategorier


Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang.

Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

Studieförbundet Ibn Rushd
Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna
Sverige