Pressmeddelande -

Information om flyg till Island och vulkanutbrottet på Island

Island är en vulkanisk ö och dess moderna infrastruktur och räddningstjänst är anpassad för att klara av vulkanutbrott. Trots regelbundna jordbävningar och vulkanutbrott på Island så skadas människor nästan aldrig och flygförseningar är ovanliga.

Islänska vulkaner har haft utbrott över 125 gånger sedan år 874. Utan vulkaner, skulle Island sakna sin distinkta geografiska karaktär vilken gör landet till en turistattraktion världen över. De flesta utbrotten har skapat väldigt lite störningar på flygtrafiken och några har skapat mer störningar utomlands än på Island.

Förra årets utbrott i Eyjafjallajökull orsakade flygstopp och förseningar som märktes av över hela världen men ironiskt nog så gjorde vindriktningen att Island påverkades mindre än andra delar av norra Europa.

Faktum är att Islands infrastruktur är utformat för att hantera vulkanutbrott och Icelandair är rankat som ett av de mest punktliga flygbolagen i Europa.

Utbrotten i Grimsvötn i Maj 2011 har kastat upp ett stort moln av aska, större än förra året, men dess påverkan på flyg har visat sig att vara mycket mindre. Orsaken är att askpartiklarna är tyngre den här gången vilket betyder att det är osannolikt att askan kommer att sprida sig lika långt. Dessutom är vindförhållandena annorlunda jämfört med vulkanutbrottet 2010.

Vulkanen i Grimsvötn på sydöstra Island är känd för sina korta, skarpa utbrott som ibland bara varar i några dagar.

Icelandair har haft några förseningar på grund av det nuvarande utbrottet men passagerarna hålls informerade och flyg har avgått. Flygbolaget medger att förseningar är möjliga men lyssnar samtidigt på experterna som förutspår att det nuvarande vulkanutbrottet inte kommer att skapa några storskaliga flygförbud.

Icelandair meddelar att bokningar kommer respekteras och rekommenderar sina passagerare att inte ändra eller avboka sina resplaner. Island är fortfarande säkert att besöka och eventuella flygförseningar kommer sannolikt att vara kortare än en dag. Flygbolaget noterar även att vulkanutbrottet när som helst kan upphöra.

Det senaste utbrottet vid Grimsvötn, 2004 varade bara i en vecka och intensiteten på den pågående vulkaniska aktiviteten har redan minskat avsevärt. Några områden på sydöstra Island är täckta av aska och är för tillfället förbjudna att besöka men livet i övriga Island fortsätter som vanligt.

För mer information om flyg till Island, inklusive löpande uppdatering av flygstatus, besök www.icelandair.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • island
  • infrastruktur
  • vulkan
  • turism

Icelandair is a customer-oriented travel service company providing high-value products. Icelandair currently serves 28 gateways in the US and Europe, offering full range of services at affordable prices. For a full list of our gateways, please visit our Route map.

Icelandair is a part of the Icelandair Group.

The largest operating unit of Icelandair group is it's international airline Icelandair, which in addition to it's own route network handles flight operations for sister companies Loftleidir and Icelandair Cargo. Icelandair also offers in-flight store Saga Shop and last but not least operates the Icelandair Customer Club to expand its relationship with its most valuable customers.