Nyhet -

iCellate inkluderas som partner i Metro-studien för analys av cirkulerande tumörceller (CTC) inom prostatacancer

Stockholm, Sweden – 21 mars 2023 – iCellate har nyligen inkluderats som studiepartner i Metro-studien för analys av biomarkörer i blodet. Studien fokuserar på prostatacancerpatienter med begränsad metastasering. METRO-konsortiet består av åtta sjukhus i Sverige, universitetssjukhusen undantaget Linköping och Uppsala samt Ryhovs sjukhus, Södersjukhuset och Sankt Göran i Stockholm. Forskningsansvarig är Karin Söderkvist vid Umeå universitetssjukhus.

Målsättningen med studien är att studera metastaserad prostatacancer med begränsad spridning. Standardbehandling kommer att jämföras med precisionsbestrålning i tillägg för att utreda huruvida precisionsbestrålning kan förlänga överlevnaden.

I METRO-studien inkluderas män med nyupptäckt prostatacancer eller återfall efter botande behandling med 1-3 fjärrmetastaser identifierade med PSMA-PET. Patienterna lottas mellan hormonell standardbehandling alternativt behandling med precisionsbestrålning mot synliga metastaser i tillägg. Studien planerar att inkludera 114 patienter.

- Vi är väldigt glada att lägga till denna liquid biopsy teknik, CellMate®, i METRO-studien då vi tror att möjligheten att identifiera prediktiva biomarkörer ökar avsevärt, säger doktor Karin Söderkvist. Detta är av största vikt för individualiserad behandling.

iCellate ser ett stort värde i att vara med i studien då man samtidigt håller på att utveckla sin pipeline med proteinmarkörer där PSMA utgör en viktig markör. Läkemedelsbolaget Novartis fick under 2022 godkännande av preparatet Pluvicto™ som riktar sig mot vissa prostatacancerpatienter som uttrycker PSMA. Fler läkemedelsbolag utvecklar PSMA-riktade läkemedel inom prostatacancer och även för andra indikationer.

iCellates produkt CellMate® som baseras på s.k. cirkulerande tumörceller (CTC) ingår förnärvarande i ett flertal studier där resultaten vittnar om att testet hittar tumörceller med hög sensitivitet i tidigare stadier än vad andra tekniker kunnat visa, detta inom en rad olika cancertyper, exempelvis prostata- och pankreascancer.

Åsa Rosenquist som är utvecklingschef på iCellate kommenterar:

- Om vi kan visa att CellMate® identifierar PSMA-positivitet minst lika bra som PET-scan, så öppnas en rad intressanta möjligheter för oss att samarbeta med läkemedelsbolagen. Då kan CellMate® användas som s.k. companion diagnostic till riktade läkemedel. Då kommer fler patienter kostnadseffektivt få tillgång till rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

METRO-studien rekryterar redan patienter och iCellate väntas få sitt första prov för analys i början av april.

Om iCellate Medical

iCellate grundades 2011 som en spinoff från forskning som bedrevs vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset. Företaget har sitt huvudkontor och laboratorium i Hagalund i Solna, där det utför alla sina tjänster.

iCellate analyserar cirkulerande tumörceller (CTC) och DNA för att stödja läkare med cancerdiagnostik under hela sjukdomens livscykel.

Läs mer på icellate.se.

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • clinical progress
  • company information

Regioner

  • Solna

Kontakter

Pelle Redare

Presskontakt CEO +46 70 817 8828

Iohn Ryott

Presskontakt COO +46 70 743 3479