Gå direkt till innehåll
Banbrytande studie inom cancerdiagnostik inledd i Södertälje

Pressmeddelande -

Banbrytande studie inom cancerdiagnostik inledd i Södertälje

Kan ett enkelt blodprov hjälpa läkarna i sökandet efter svårupptäckta cancertumörer?

Den frågan kan snart få sitt svar i en banbrytande studie vid Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus. I dag analyserades de första patienterna.

Studien genomförs av RCC – Regionalt Cancercenter Stockholm Gotland – i samarbete med iCellate Medical – ett svenskt medtech-bolag med koppling till Karolinska Institutet i Solna.

Initiativtagarnas förhoppning är att med blodprov och avancerad sekvenseringsteknik hjälpa patienter som traditionellt sett varit svåra att diagnosticera med att få en snabb och precis behandling.

”Det är mycket glädjande att vi kan starta detta initiativ för att stärka klinisk cancerforskning inom fältet för tidig upptäckt. Vetenskapliga framsteg kommer snabbt till nytta för både cancerpatienter och sjukvården som helhet” säger Charlotta Sävblom, MD, PhD, ansvarig för att bygga upp modellen för diagnostiska centra i Sverige och verksamhetsutvecklare för tidig cancerupptäckt vid RCC Stockholm Gotland.

Studien består av två viktiga patientgrupper: Patienter som har spridd cancer med okänd primärtumör (CUP-patienter) och patienter som har allvarliga, ospecifika symptom där cancer hittills inte kunnat uteslutas.

Hos CUP-patienter, c:a 10% av samtliga nya cancerdiagnoser, är den primära tumören svår att fastställa trots grundliga undersökningar. Eftersom gällande vårdprogram till stor del bygger på kunskap om biologin hos den primära tumören, blir det då också svårare att bestämma vilken som är den bästa behandlingsmetoden.

Studien genomförs med teknik som tagits fram av iCellate och som kan lokalisera tumörceller eller tumörfragment genom ett blodprov. Christer Ericsson, medgrundare och CSO på iCellate, är glad att tekniken nu kommer patienter till nytta.

”De patienter som berörs av det här har länge blivit runtskickade i sjukvårdssystemet eftersom varje cancertyp utvärderas individuellt. Förhoppningsvis ska det inte behöva vara så i framtiden”, säger han.

Sammanlagt ska 200 patienter ingå i studien som är planerad att avslutas under första halvåret 2020.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om iCellate Medical

iCellate är en medtech-bolag som är sprunget ur Karolinska Institutet.

Företaget har sitt kontor och sitt laboratorium nära Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet i Stockholm, där företaget utför sina tjänster inom genetisk cancerdiagnostik. Företaget har fått flera priser och vetenskapliga bidrag från till exempel Roche, Eurostars, Vinnova och AFA Försäkringar.

Kontakter

Pelle Redare

Pelle Redare

Presskontakt CEO +46 70 817 8828
Iohn Ryott

Iohn Ryott

Presskontakt COO +46 70 743 3479

Relaterat innehåll

Cancerdiagnostik genom genomiska analyser av liquid biopsy

iCellate Medical AB är ett svenskt, life science bolag som grundades 2011 och är baserat i Stockholm. iCellate utvecklar produkter inom områdena cancerdiagnostik och styrning av cancerbehandlingar. Tekniken bygger på forskning från Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. iCellate analyserar s.k. liquid biopsies, dvs vanliga saliv- eller blodprov. Från dessa prov kan fragment av en tumör detekteras, antingen som cirkulerande tumörceller (CTC) eller cirkulerande tumör DNA (ctDNA). Vidare kan sedan iCellate sekvensera detta material för att bestämma var dessa celler härstammar ifrån och vilka mutationer som de medför, information som kan användas för att lokalisera tumörer eller styra cancerbehandling. Alla analyser sker i iCellates ISO15189 ackrediterade labb i Solna.

iCellate Medical AB
Industrivägen 1
171 48 Solna
Sverige