Pressmeddelande -

Daring Greatly – Våga stort – Våga vara sårbar

Min främsta konferensupplevelse i London handlar om att våga. Detta vill jag dela med er. Det krävs mod att skriva om sårbarhet och visa sin egen sårbarhet, vilket Brené Brown gör. All heder åt dig Brené och tack för att du öppnar dessa viktiga dörrar för mänsklighetens utveckling. 

Konferensens ”learn & inspire” inleddes med Brené Browns general session, den första av tre, med temat Daring Greatly, How the Courage to Be Vulnerable Transforms the way We Live, Love, Parent and Lead. Detta är även titeln på hennes nyutkomna bok som bygger på 12 års forskning i ämnen som: mod, sårbarhet, empati, skam och kärlek.  

Sårbarhet är inte svaghet, skriver Brené. Sårbarhet är inte svaghet… Tack Brené, för de orden. Att vara sårbar är att vara svag är en ”sanning” som varit en del av min, och säkert många andras, livsvärld. Det är bara ett par år sedan som jag skakade av mig denna gamla mantel av präglingar och sk. signifikanta andras ”kloka” ord och åsikter. Detta arbete gjorde jag när jag gick utbildning i och i coachande handledning. Här handlar arbetet med coachen (ledaren m fl) mycket om att arbeta med sin sårbarhet och hur den kan utveckla oss och våra klienter samt hur detta arbete hanteras i mötet med klienter.

Åh, vad ord, uttalanden och andras åsikter präglar oss. Vilken tur att det finns coaching som vänder på många av dessa stenar i människors liv och visar oss möjligheten att själva välja vilka sanningar vi vill ha i våra liv. Vill vi omfamna vår sårbarhet och transformera den till en tillgång i våra liv och i vår coaching? Vågar vi visa vår sårbarhet, bjuda på den och berika både våra egna och andras liv?

Jag träffade även Jenny Bird för första gången i London. Jenny är min Mastercoach, verksam i England. Hon är även Coach Supervisor (coachande handledare). Jenny menar att om inte du som coach själv kan vara sårbar hur ska du då kunna hålla dina klienters sårbarhet och låta dem möta den och utvecklas med den.

På eftermiddagen samma dag var jag på en workshop som handlade om vad vi coacher kan göra med våra coachingkompetenser i katastrofsituationer bl a efter jordbävning och tsunami 3.11 i Japan. Yuri Morikawa, PCC från Japan och Virginia Kellogg, MCC från USA berättade hur de hade jobbat i det lilla med coaching och ett coachande förhållningssätt. Det var rörande och stort att få vara sårbar och medkännande en stund som världsmedborgare och coachkollega tillsammans med Japaner, Amerikaner, Kineser, Belgare, Ungrare m fl.

Daring Greatly, handlar inte om att vinna eller förlora, i en värld där att aldrig få tillräckligt mycket dominerar och där rädslan att inte duga och räcka till växer sig allt större. Brené berättade om hur sårbarhet är både kärnan av svåra känslor som rädsla, sorg och besvikelse och samtidigt modern till kärlek, tillhörande, glädje, empati, upptäckter och kreativitet. Hon förklarade att när vi stänger av oss själva från att vara sårbara så distanserar vi samtidigt oss från att vara mottagliga för de upplevelser som ger syfte och mening i våra liv. Daring Greatly handlar istället om att uppleva ”good enough” av båda aspekterna och nå meningsfulla och kärleksfulla liv.

Lagooum! När vi var ett gäng svenska coacher som köpte hennes bok, utbrast hon: You swedish guys have this great word for good enough… ”Lagooum”!  What!?  Jasså, lagom. Ja. That´s a great word. Eller hur? Ibland är det väl lagom med lite lagom…

 Titeln, Daring Greatly, kommer från Theodore Roosevelts tal från den 23 april 1910 där han talar om att det inte är kritiken som räknas, inte heller utpekandet av den starke mannen som snubblar eller den främsta prestationen som är den modigaste och största insatsen, utan att våga stort – Daring Greatly. Min tolkning av detta är att det mod och den sårbarhet som alla kan äga och visa, ute på fältet, hyllas och att den inte enbart tillhör den som kan prestera mest eller ”bäst”. I coaching är detta en sanning för mig. All vår coaching, ute på fältet, kan innehålla mod och sårbarhet oavsett storlek på våra mål, vår förflyttning eller vår förändring. Så all heder till oss alla som vågar vara sårbara och vågar vara modiga, med våra klienter och med oss själva, och som håller en tillåtande plattform för våra klienter att växa från. Tillsammans transformerar vi vår värld till en bättre värld, en värld där det är ok att vara sårbar och lite lagooum...

”It is not the critic who counts: not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly… who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly."

Varsågod, en coachfråga från Brenés bok som inspirerar, berikar och förflyttar mig – hoppas den gör detsamma för dig också: ”How do we own and engage with vulnerability so we can start transforming the way we live, love, parent and lead?”.

Britt Weide, PCC, Ledamot i ICF Sveriges styrelse

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • certifierade coacher
  • coach
  • certifiering
  • coaching
  • icf
  • icf global
  • icf sverige
  • professionella coacher

ICF är en branschorganisation för professionella coacher.  
Att anlita en ICF-coach ska vara det självklara valet när man söker en coach.

ICF Sveriges styrelse består av förtroendevalda coacher som arbetar ideelt med styrelsearbetet. Styrelsen ansvarar för verksamhetens strategiska frågor och verkar för samordning mellan de olika lokala grupperna.  

Kontakter

Johan Hederstedt

Presskontakt Ordförande ICF Sverige +46 702 80 80 00