Pressmeddelande -

Fredsverkare och engagerade får Ickevåldsfondens sista pris

På Ickevåldsdagen den 30 november delar Ickevåldsfonden för nionde och sista gången ut Ickevåldspriset till personer, organisationer och företag som arbetar för att minska våld mot främst barn och unga. I år är ett initiativ kring spontanfotboll för unga, en åklagare som vägrade vika sig och ett kristet-muslimsk samarbetsprojekt för fredskultur tre av sammanlagt åtta pristagare som tagits fram av en namnkunnig jury.

Sedan Ickevåldspriset instiftades för snart tio år sedan har utmärkelsen verkat som en uppmuntran och ett stöd för att personer och organisationer som aktivt arbetar för att motverka våld i samhället. Ickevåldsfonden instiftades i december 2001 som ett svar på Kyrkornas Världsråds årtionde för att övervinna våldet och FN:s internationella årtionde för fredskultur och ickevåld mot världens barn. I år är sista året som Ickevåldspriset delas ut. Redan när Ickevåldsfonden stiftades var den enbart tänkt att finnas mellan åren 2001-2010. Detta för att i samband med de båda ickevåldsårtiondena rikta extra fokus mot och arbeta för att minska våldet som barn och unga utsätts för.

-        Det finns många bra initiativ mot våld och en rad engagerade personer runt om i Sverige. Syftet med Ickevåldsfonden har varit att uppmuntra och stödja dem i deras arbete. Vi är glada att under det senaste decenniet kunnat vara med och bidra till att verka för en mindre våldsamt samhälle, säger Jonas Jonson, ordförande i Ickevåldsfondens styrelse.

Juryn bestod av Ickevåldsfondens styrelse där bland andra Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare för Volontärbyrån och Alice Bah Kuhnke ingår. Årets åtta pristagare, utan inbördes ordning:

Väsby är vår plats, inte våldets plats

Föreningen Väsby mot våld får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de genom olika lokala aktioner fått unga människor att engagera sig för ett samhälle utan våld. Under parollen ”Väsby är vår plats, inte våldets plats” tar föreningen ställning för ett våldsfritt samhälle. Föreningen anordnar manifestationer och events för att uppmärksamma våldets effekter i samhället och har även gett ut antologin ”Röster om våld och trygghet”, baserad på insamlat material från ungdomar i årskurs sju i Upplands Väsby kommun.

Kontaktinformation - Väsby mot våld: Simon Jernberg 073-581 53 15

Spontanfotboll, stolthet och ansvar i söderförorter

Projektet Bajenland får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de med fokus på kamratskap, respekt och ansvar gör insatser för att förebygga läktarvåld bland fotbollsintresserade ungdomar. Bajenland är ett samarbete mellan Hammarby IF FF och dess supportrar där projektet anordnar spontanfotboll för barn och unga i söderort och söderförort. Syftet är att förmå ungdomarna att känna stolthet över sin ort och därigenom i förlängningen ansvar gentemot samhället med minskad skadegörelse, respekt för andra människor och kulturer, mindre våld och bättre välmående bland ungdomarna som resultat.

Kontaktinformation - Bajenland: Gustaf Grauers, föreningschef Hammarby fotboll: 070-325 88 46

Salaams vänner minskar religiösa spänningar

Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de genom projekten ”Hörru jag är också svensk” och ”Salaams vänner” verkade och verkar för dialog och fredliga mellanmänskliga relationer. ”Hörru jag är också svensk” syftade till att bredda den rådande uppfattningen av muslimer och nyansera bilden av islam i det svenska samhället. ”Salaams vänner” är ett treårigt utbildningsprojekt i samverkan mellan SMFR och Kristna Freds (KrF) där 30 unga personer utbildas till ”fredsbyggare” – workshopledare i religionsdialog och konflikthantering. Projektet syftar till att minska spänningar mellan olika såväl religiösa som sekulariserade grupper med målet att nyansera stereotypa uppfattningar.

Kontaktinformation - Svenska muslimer för fred och rättvisa: Yasri Khan: 073-513 19 24

Åklagaren som vägrade vika sig

Åklagare Barbro Jönsson belönas med Ickevåldsfondens personliga pris och får ta emot 15 000 kronor att ha visat civilkurage när hon, med sin egen säkerhet på spel, verkade som en personlig markör mot våldet. Barbro Jönsson stod upp mot hot och trakasserier när hon valde att fortsätta sitt arbete som åklagare efter att ha utsatts för ett personligt bombattentat mot sitt hem.

Kontaktinformation – Intervjuer bokas via Johanna Lerström, 0735-25 49 04

Margareta arbetade för PAX, utbildar och inspirerar i ickevåld

Margareta Andermo får ta emot Ickevåldsfondens personliga pris och belönas med 15 000 kronor för sitt mångåriga engagemang mot våld och för ickevåld, på såväl professionell som frivillig basis. Margareta ansvarade i sin roll som journalist bland annat för fredsmagasinet PAX och genom sitt arbete inspirerade hon hela Radio Jönköping att ta ställning kring att verka för fred. Hon har även initierat och lett ett flertal utbildningar i ickevåld och fredsfrämjande.

Kontaktinformation - Margareta Andermo 036-340 005, 0707-87 59 76

Åkes livsgärning för fred prisas

Åke Sandin får ta emot Ickevåldsfondens personliga pris på 15 000 kronor för sin omfattande livsgärning för ickevåld och fredsbevarande insatser. Åke var bland annat med och grundade Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) i slutet av 60-talet, vice ordförande för Svenska Freds under 70-talet och efterträdde Per Anders Fogelström som ordförande för samma förening 1977-79. Åke startade och producerade programmet Radio TUFF i Tyresöradio 1985, för vilket han fortfarande är aktiv och producerar inslag. Åke har även föreläst på skolor och föreningar över hela landet, verkat som krönikör på frivillig basis för fredstidningen PAX samt skrivit ett antal böcker.

Kontaktinformation - Åke Sandin: 08-712 44 63

Konstnärlig ledares engagemang tilldelas kulturpris

Stina Oscarsson får Ickevåldsfondens kulturpris och 15 000 kronor för att hon som konstnärlig ledare för Orionteatern genom teaterföreställningar, seminarier och dialog har verkat för att väcka engagemang för fred, konfliktlösning och vikten av ickevåld.

Kontaktinformation - Stina Oscarsson: 070-341 70 62

Fortum prisas för lysande idé mot våld

Fortum får Ickevåldsfondens företagspris för sina insatser med projektet ’Lys upp Stockholm’. Projektet som genomförts i samarbete med Stockholm stad syftade till att ljussätta dåligt belysta platser runt om i staden för att minska otrygghet och i förlängningen motverka våld.

Kontaktinformation - Fortum: Agneta Molinder: 08-671 71 34 alt. Jennifer Carlsson: 076-764 12 90

Årets prisceremoni

Prisutdelningen kommer att hållas i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm på Ickevåldets dag den 30 november. Alice Bah Kuhnke huvudtalar kring sitt engagemang mot våld och för ickevåld. Mikael Wiehe medverkar och uttrycker vikten av ickevåld genom sin musik. Prisutdelningsceremonin är öppen för allmänheten.

För mer information kontakta:

Johanna Lerström, 0735-25 49 04, johanna.lerstrom@springtime.nu

Ämnen

 • Sociala frågor

Kategorier

 • alice bah kuhnke
 • lys upp stockholm
 • fortum
 • åke sandin
 • pax
 • salaams vänner
 • hammarby
 • bajen
 • bajenland
 • svenska muslimer för fred och rättvisa
 • margareta andermo
 • stina oscarsson
 • södermalm
 • upplands väsby
 • väsby mot våld
 • åklagare barbro jönsson
 • sveriges kristna råd
 • skr
 • kyrkornas världsråd
 • kyrkan
 • ickevåldspriset
 • ickevåldsfonden
 • ickevåld

Ickevåldsfonden är kyrkornas fond för att stödja arbete som bedrivs i samhället för att minska våldet. Många kyrkor, stift och kristna organisationer samt LO och näringslivet har gett bidrag till Ickevåldsfonden. Ickevåldsfonden startades på initiativ av Sveriges kristna råd (SKR) och SKR är huvudman för fonden. Inga medel fonderas och alla bidrag som kommer in går också ut.


Ickevåldsfondens styrelse består av biskop emeritus Jonas Jonson (ordförande), Amelie Silfverstolpe (verksamhetsledare Volontärbyrån), Roland Johansson (företagskonsult), Margareta Ingelstam (redaktör), Lennart Molin (Sveriges Kristna Råd), Alice Bah Kuhnke (ÅF), Bo Lönn (näringslivsrådgivare).
Ickevåldsfonden består också av ett råd, där följande personer ingår: Wanja Lundby-Wedin (LO-ordförande), Thomas Brunegård (VD Stampengruppen), Anders Carlberg (VD Fryshuset), Bo Ekman (grundare Tällberg Forum), Malin Herwig (enhetschef UNDP Kazakstan), Anders Wejryd (ärkebiskop Svenska kyrkan), Lars Nylén (generaldirektör Kriminalvården).

Kontakter

Johanna Lerström

Presskontakt Springtime 073-525 49 04

Relaterat innehåll

Relaterade event