Pressmeddelande -

Ickevåldsfonden läggs ned efter tio års arbete mot våldet

Ickevåldsfonden har under det senaste decenniet arbetat med att uppmärksamma personer och organisationer som aktivt arbetar för att motverka våld i samhället. Goda exempel runt om i landet har belönats och stöttats med det årliga Ickevåldspriset. I år är dock sista året som priset delas ut. Efter prisutdelningen på Ickevåldets dag den 30 november läggs fonden ner.

 

Ickevåldsfonden inrättades som ett svar på Kyrkornas Världsråds årtionde för att övervinna våldet och FN:s internationella årtionde för fredskultur och ickevåld mot världens barn. Fonden har sedan den instiftades i december 2001 varje år delat ut Ickevåldspriset till personer, organisationer och företag som arbetar för minskat våld i samhället.

Redan när fonden stiftades var den enbart tänkt att finnas mellan åren 2001-2010. Detta för att i samband med de båda ickevålds-årtiondena rikta extra fokus mot och arbeta för att minska våldet som barn och unga utsätts för. Under de tio år som gått har Ickevåldspriset och framför allt pristagarnas arbete mot våldet i samhället blivit alltmer känt och frågan om ickevåld har uppmärksammats.

 

-          Förhoppningen är att andra organisationer kommer att ta vid när Ickevåldsfonden nu läggs ned. Det är viktigt att ickevåldsarbetet fortsätter även om Kyrkornas Världsråds och FN:s årtionden för fredskultur och ickevåld nu är över, säger Jonas Jonson, ordförande i Ickevåldsfondens styrelse.

 

Syftet med priset har varit att lyfta fram och stötta de goda exemplen som bidrar till att minska våldet mot främst barn och unga. Bland pristagarna under åren kan bland andra 2007 års vinnare Anton Abele märkas. Abele agerade och samlade i samband med dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani tiotusentals ungdomar i protest mot gatuvåldet. Emerich Roth, föreläsare och författare som överlevde Förintelsen och Fryshusets verksamhet Sharafs hjältar som arbetar för att minska hedersvåldet är två andra pristagare.

 

Årets pris

Nomineringsprocessen av årets Ickevåldspristagare pågår fram till den 1 oktober och sker via Ickevåldsfondens hemsida www.ickevaldsfonden.skr.org.

Nomineringen är öppen för allmänheten och vem som helst är välkommen att föreslå en person, organisation eller företag som gör ett extraordinärt arbete för ickevåld i samhället. Juryn, där bland andra Alice Bah Kuhnke ingår, utser pristagarna som presenteras i mitten av oktober. Den officiella prisutdelningen kommer att hållas i Storkyrkan i Gamla stan i Stockholm på Ickevåldets dag den 30 november.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Lerström, 0735-25 49 04, johanna.lerstrom@springtime.nu

Kategorier

  • ickevåldsfonden
  • ickevåld
  • ickevåldspriset
  • abele
  • emerich roth
  • kyrkan
  • skr
  • sveriges kristna råd
  • fn
  • kyrkornas världsråd

Ickevåldsfonden är kyrkornas fond för att stödja arbete som bedrivs i samhället för att minska våldet. Många kyrkor, stift och kristna organisationer samt LO och näringslivet har gett bidrag till Ickevåldsfonden. Ickevåldsfonden startades på initiativ av Sveriges kristna råd (SKR) och SKR är huvudman för fonden. Inga medel fonderas och alla bidrag som kommer in går också ut.

Ickevåldsfondens styrelse består av biskop emeritus Jonas Jonson (ordförande), Amelie Silfverstolpe (verksamhetsledare Volontärbyrån), Roland Johansson (företagskonsult), Margareta Ingelstam (redaktör), Lennart Molin (Sveriges Kristna Råd), Alice Bah Kuhnke (ÅF), Bo Lönn (näringslivsrådgivare).

Ickevåldsfonden består också av ett råd, där följande personer ingår: Wanja Lundby-Wedin (LO-ordförande), Thomas Brunegård (VD Stampengruppen), Anders Carlberg (VD Fryshuset), Bo Ekman (grundare Tällberg Forum), Malin Herwig (enhetschef UNDP Kazakstan), Anders Wejryd (ärkebiskop Svenska kyrkan), Lars Nylén (generaldirektör Kriminalvården).

Kontakter

Johanna Lerström

Presskontakt Springtime 073-525 49 04

Relaterat innehåll

Relaterade event