Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

På rätt väg med iipax, i hållbarhetens riktning🌱

Digitaliseringen av offentlig sektor är vårt största bidrag till samhällets hållbarhetsarbete. Med effektivare elektronisk hantering av information kortas handläggningstider, ökar servicegraden och framför allt minskar pappershanteringen. Genom att förse våra kunder med verktyg och kompetens för att på bästa sätt utföra sina myndighetsuppdrag skyndar vi på hållbarhetsarbetet där det gör störst nytta. Vi har under de senaste åren gjort väsentliga insatser inom flera större myndighetsprojekt som antingen fördelar statliga medel genom bidrag till projekt inom energi- och klimatomställning eller där tillsyn utövas så att hållbarhetsarbetet efterlevs. För att nämna några exempel:

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Med iipax som verktyg handläggs ärenden för finansiering av projekt till forskning och innovation inom bl a förnybara och robusta energisystem, resurseffektivt samhälle och innovation för jobb och klimat. T.ex kan nämnas fossilfritt flyg 2045, fossilfri stålproduktion, smart solelpark, elektrifieringspiloter för tunga transporter, batteriåtervinning, infångning av koldioxid (CCS) mm.

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Just nu pågår en omställning där iipax blir centralt för bidragshantering även hos Boverket. Dessutom hanteras i iipax idag klimatdeklarationer som byggherrar/byggentreprenörer ska redovisa för att deklarera en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Arbete pågår för att även skapa stöd i iipax för tillsyn av klimatdeklarationer.

Naturvårdsverket som driver och samordnar Sveriges miljöarbete har sedan många år använt iipax som informationshanteringssystem. Bl a hanteras bidragsprocessen laddstolpar, strandstädning, marksanering, dagvattenrening, läkemedelssanering mfl. Men även tillståndshantering av handel med utsläppsrätter, information inom avfallsområdet, tillsyn för producentansvar mm.

Det är med stolthet vi som företag, med våra fantastiska medarbetare, kan bidra till ett hållbart samhälle med dessa viktiga iipaxlösningar 😃

På rätt väg med iipax, i hållbarhetens riktning🌱 Digitaliseringen av offentlig sektor är vårt största bidrag till samhällets hållbarhetsarbete. Med effektivare elektronisk hantering av information kortas handläggningstider, ökar servicegraden och framför allt minskar pappershanteringen. Genom att förse våra kunder med verktyg och kompetens för att på bästa sätt utföra sina myndighetsuppdrag skyndar vi på hållbarhetsarbetet där det gör störst nytta. Vi har under de senaste åren gjort väsentliga insatser inom flera större myndighetsprojekt som antingen fördelar statliga medel genom bidrag till projekt inom energi- och klimatomställning eller där tillsyn utövas så att hållbarhetsarbetet efterlevs. För att nämna några exempel: Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Med iipax som verktyg handläggs ärenden för finansiering av projekt till forskning och innovation inom bl a förnybara och robusta energisystem, resurseffektivt samhälle och innovation för jobb och klimat. T.ex kan nämnas fossilfritt flyg 2045, fossilfri stålproduktion, smart solelpark, elektrifieringspiloter för tunga transporter, batteriåtervinning, infångning av koldioxid (CCS) mm. Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Just nu pågår en omställning där iipax blir centralt för bidragshantering även hos Boverket. Dessutom hanteras i iipax idag klimatdeklarationer som byggherrar/byggentreprenörer ska redovisa för att deklarera en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Arbete pågår för att även skapa stöd i iipax för tillsyn av klimatdeklarationer. Naturvårdsverket som driver och samordnar Sveriges miljöarbete har sedan många år använt iipax som informationshanteringssystem. Bl a hanteras bidragsprocessen laddstolpar, strandstädning, marksanering, dagvattenrening, läkemedelssanering mfl. Men även tillståndshantering av handel med utsläppsrätter, information inom avfallsområdet, tillsyn för producentansvar mm. Det är med stolthet vi som företag, med våra fantastiska medarbetare, kan bidra till ett hållbart samhälle med dessa viktiga iipaxlösningar 😃

Presskontakt

Stefan Jonegård

Stefan Jonegård

Presskontakt VD CEO +46 (0) 709 89 00 25

Ida Infront AB

Vi bygger framtidens informationssamhälle.

Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. Vi är ett väletablerat företag som främst erbjuder IT-lösningar till nordiska myndigheter. Lösningarna baseras på vår egen produkt iipax som har funktioner för säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering. Syftet med våra IT-lösningar är att förenkla och effektivisera såväl myndigheternas som medborgarnas vardag. Ida Infront grundades 1984 och har i dag ca 130 medarbetare i Linköping, Stockholm och Mumbai. Företaget är en del av Addnode Group vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ida Infront AB
Box 576
581 07 Linköping
Sweden