Pressmeddelande -

Tydlig signal när gammal matolja från hushållen återvinns

Gammal använd matolja från hushåll är något som hittills mest skapat bekymmer i ledningsnäten, men genom insamling i flera kommuner går utvecklingen nu mot att ta vara på och återvinna matoljan. Med det nya cirkulära tänket löser man både ett problem och tar vara på en värdefull resurs.

Initiativet med fastighetsnära insamling av matolja togs för ett par år sedan och de kommuner som varit med sedan start ser en tydlig trend med ökade insamlingsmängder och positiva reaktioner från invånarna. Bakom insamlingen står företaget Ideando AB, som jobbar med grön idéutveckling och står bakom “Miljötratten”, en tratt avsedd för insamling av matolja från hushåll. Tack vare ett samarbete med Samhall så kan nu kommuner erbjuda sina invånare att återvinna matoljan, som i nästa steg går till bland annat framställning av biodiesel.

I Nyköping är man nu inne på andra året och sedan starten så har man utökat insamlingen. som nu erbjuds på 14 platser i och utanför stadskärnan. Fler och fler får upp ögonen för möjligheten att lämna in matoljan och reaktionerna är positiva.

- Vi fick in drygt fyra ton matolja första året och det var mer än vi hoppats på. Säger Elin Glanell, kommunikatör på Nyköpings kommun. “Insamlingen gjorde att vi tog ett kliv uppåt i avfallstrappan och kunde återvinna en produkt som tidigare bara hälldes bort och ofta orsakade stopp i avloppen. Det blev också ett tydligt exempel på hur små insatser av hushållen kan ge stora effekter, och som kommunikatör är det förstås tacksamt att kunna återkoppla resultatet till kommuninvånarna!”

Av en liter matolja kan man framställa nästan lika mycket biodiesel, vilket både medför såväl effektivt utnyttjande av en resurs som minskade utsläpp när biodieseln ersätter fossila bränslen. Dessutom sparar kommunerna stora pengar på att slippa många onödiga stopp i avloppen, något som även intresserar både bostadsbolag och fastighetsägare.

Även i Trosa är kommunen nöjd med insamlingen som varit igång sedan årsskiftet. Under första kvartalet lämnades över 300 kg matolja in för återvinning.

- Jag hade aldrig förväntat mig att det skulle vara så mycket på så kort tid, men detta visar ju verkligen på att folk har förstått nyttan med Miljötratten samt att informationen har nått fram. Säger Eija Karlsson som arbetar som handläggare på renhållningen.

Arbetet med både insamlingen och all hantering kring Miljötrattarna har inneburit nya arbetsuppgifter på Samhall, där man satsar allt mer på cirkulära uppdrag som innebär både samhälls- och miljönytta.

- Insamlingen passar våra medarbetare väldigt bra, det är lätt att kommunicera nyttan och känna en stolthet i att vi bidrar till att en råvara som tidigare bara skapat problem plötsligt kan återvinnas. Det här arbetet går helt i linje med vår satsning på cirkulära projekt och vi är glada att få vara med på den här resan.” Säger Göran Olinder, Affärsområdesdirektör på Samhall.

Verksamhetsansvarig på Ideando, Karin Sundby, konstaterar att i ett läge där alla samhällsaktörer måste bidra till omställningen och minskade utsläpp, så blir insamlingen och återvinningen av matolja bli ett litet bidrag,

- Men framförallt är det en viktig signal att alla resurser räknas och att vi alla är en del av lösningen, avslutar Sundby.  

Presskontakt: Karin Sundby, 076-947 02 88

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning