Nyhet -

Qlucore-grundare utnämnd till ordförande i European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI)

Qlucore, världsledande inom utveckling av programvara för analys av numerisk data från gen- och proteinexperiment, kan idag meddela att en av grundarna, Prof. Magnus Fontes, har utsetts till ordförande för European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI).


Qlucore, världsledande inom utveckling av programvara för analys av numerisk data från gen- och proteinexperiment, kan idag meddela att en av grundarna, Prof. Magnus Fontes, har utsetts till ordförande för European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI). Prof. Fontes ska, som ordförande, leda arbetet i styrelsen för ECMI-rådets medlemmar, som består av valda företrädare från 18 länder i Europa.
 
ECMI är ett konsortium bestående av akademiska institutioner och industriföretag, vilka samarbetar för att främja och stödja användningen av matematiska modeller inom verksamheter av såväl social som ekonomisk karaktär. ECMI:s främsta syfte är att stödja europeisk industri vad gäller utveckling av tekniska innovationer samt att marknadsföra Europa 2020, en agenda lanserad av EU för smart och hållbar ekonomisk tillväxt.
 
"Jag är hedrad över att bli vald som ordförande för ECMI och ser fram emot att kunna hjälpa till att driva organisationen framåt för att nå uppsatta mål för hållbar tillväxt för den europeiska industrin", säger Prof. Fontes, grundare av Qlucore och ny ordförande för ECMI. "Jag brinner för matematik, och har under hela mitt liv, såväl i den akademiska världen som i näringslivet, sett vilken betydelse matematiken har för  utveckling av industriella och tekniska innovationer, som sin tur stöder ekonomi och stimulerar tillväxt. "
 
Matematik spelar en viktig roll inom teknik, ekonomi och biovetenskap, och industrin blir alltmer beroende av matematisk kompetens. Prof. Magnus Fontes, ordförande för Centrum för matematiska vetenskaper vid Lunds Universitet och vice ordförande i Svenska nationalkommittén för matematik vid Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, är väl kvalificerad för sin ordföranderoll inom ECMI. Som en av Qlucores grundare, har han hjälpt till att utveckla företaget från ett samarbets- och forskningsprojekt vid Lunds universitet, till ett företag med globala kunder inom life science och bioteknik.
 
Qlucore Omics Explorer är ett konkret exempel på hur matematik kan användas i praktiken. En av programvarans viktigaste funktioner är dess dynamiska PCA (prinicipial komponent-analys), en sammanslagning av avancerad matematik och visualisering som ger användaren ett snabbt, flexibelt och kreativt verktyg för analys av stora datamängder. Qlucore Omics Explorer används av ledande forskare för analys av genuttrycksdata, protein-data och övrig ”omics”-data.

...

Kontaktperson Qlucore

Carl-Johan Ivarsson
Telefon: +46 46 286 3110
E-post: press@qlucore.com

www.qlucore.com

...

Fakta om Qlucore

Qlucore är ett svenskt företag som tillhandahåller mjukvarulösningar för analys av stora datamängder. Qlucore finns på Ideon Science Park i Lund och grundades 2007. De första ideerna till Qlucore Omics Explorer utvecklades av en tvärvetenskaplig forskargrupp sammansatt av världsledande forskare både inom matematik och klinisk genetik, alla från Lunds Universitet.

Qlucore Omics Explorer utgår från att användaren skall vara i centrum. Genom att presentera stora och komplexa data mängder för användaren med optimala visuella presentationsmetoder kan användaren själv arbeta med data mängden. Den mänskliga hjärnan är mycket bra på att känna igen mönster och struktur i bilder. Med Qlucore Omics Explorer frigörs användarens egen förmåga att förstå stora datamängder.

Visualiseringsmetoderna sträcker sig från en innovativ användning av principal komponent analys (PCA) till interaktiva ”heat maps” och flexibla ”scatter” bilder. Qlucores kunder kommer från läkemedelsindustrin och universitet verksamma inom liknande områden. Kunderna använder Qlucore Omics Explorer på data såsom genuttryck, protein, DNA metylerad och mikro RNA-data samt annan genetisk data.
Se också exempel i vetenskapliga artiklar.

Qlucore Omics Explorer distribueras som en licensmjukvara som installeras direkt på en vanlig PC. Mjukvaran säljs redan globalt. En gratis utvärderingsversion finns att ladda ner på www.qlucore.com.

Kontakter

Karin Stigbahr

Presskontakt Communications Manager Kommunikationschef för Ideon Science Park 0708-110753

Mia Rolf

Presskontakt VD 0709-100 111