Pressmeddelande -

Stipendium till Jenny Bengtsson för utveckling av hälsosamma, goda och tilltalande bönprodukter

Ideon Agro Foods projektledare Jenny Bengtsson har fått Sparbanksstiftelsens Färs & Frosta samt Skåneländska Gastronomiska Akademiens stipendium för forskning eller utvecklingsarbete inom livsmedelsproduktion, mat, dryck och måltid 2008. 100 000 kr går till Jenny: ”för utveckling av nya hälsosamma goda och tilltalande produkter baserade på skånskodlade bönor”. Bönor för bönskeptiker ”Jag vill tvätta bort bilden av skolans klibbiga bruna bönor och göra bönan till något positivt. En sporre är att få fram riktigt goda bönprodukter som de som annars inte tycker om bönor kan tycka om.” säger Jenny. ”Jag som inte ens tycker om bönor satt en sen söndagskväll och tittade på Jamie Oliver. Han gjorde en bönpesto av färska bönor som han tog direkt ur trädgården. Varför finns det inte bönpesto att köpa i Sverige tänkte jag.” Idag odlas inga bönor i Skåne. Runt Kristianstad odlades förr bruna bönor men den odlingen har upphört. Jenny ska nu provodla bönor där; det blir kidney-, svarta- soldat- och citrongulabönor. Kanske även burlottobönor. Alla dessa bönor har man lyckats odla på Torslunda, Öland. Det är på Öland som all bönodling i Sverige finns. - Varför odlar man inte bönor i Skåne? ”Ja, det undrar jag med” säger Jenny. ”Bönorna trivs inte på kraftiga jordar och inte i lerjord. Men det finns ju även annan jord i Skåne. Det kan också vara en ekonomisk fråga. Man får mer betalt för spannmål än för bönor, räknat per hektar. För att få fart på bönodlingen så behövs kanske ekonomiska incitament.” Bönor = mindre gödsel och färre kor Bönor samarbetar med kvävefixerande bakterier i jorden och för på så sätt in kväve i jorden. Det betyder att om en lantbrukare varvar det han odlar med att odla bönor så kan han gödsla mindre. Det finns en stor miljövinst i det. Bönor innehåller också mycket protein, ca 20 gram per 100 gram. Vilket motsvarar vad som finns i kött. Bönorna har dock mindre av vissa aminosyror vilket gör att kroppen inte kan tillgodogöra sig allt protein om man bara äter bönor. Lösningen är att kombinera bönor med spannmål, som har ett överskott på de aminosyrorna. I den pågående klimatdebatten där man vill få fram mer protein från växtriket kan bönor vara en del av svaret. Idag kommer bönorna från Kina och Italien, det betyder långa transporter. Skånskodlade bönor är även där en miljövinst. Intresset för bönor har ökat runt om i samhället. Det märks tex på att några av de multinationella hamburgerkedjorna börjat satsa på bönor. Förutom protein innehåller bönor tanniner och antioxidanter vars hälsoeffekter vore intressanta att studera. Skånska Bönprodukter Resultatet hoppas Jenny ska bli nya produkter börjar säljas ute på marknaden men även att det börja säljas lokalproducerade bönor i Kristianstadstrakten. Förutom olika pestovarianter skulle bönorna också kunna fungera som bas i produkter som tex flingor. Nu är Jenny på jakt efter företag, forskare och entreprenörer som är intresserade av att tillverka bönprodukter eller att odla bönor i Skåne. Är du intresserad? Kontakta Jenny på: Jenny.Bengtsson@agrofood.ideon.se Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Skåneländska Gastronomiska Akademien delar årligen ut 2 - 4 stipendier på ett sammanlagt belopp av 200 000 kr till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom den sydsvenska livsmedels-/mat- och dryckeskulturen. Begreppet livsmedels-/mat- och dryckeskultur förstås här i vid mening från livsmedelsproduktion, förädling, handel, transport och matlagning till matens och dryckernas medicinska konsekvenser och måltidens och matens olika kulturella och konstnärliga manifestationer och förståelsen därav. Stipendierna delas företrädesvis ut till yngre personer, som har dokumenterat sin forsknings-/yrkesskicklighet. Stipendierna finansieras av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Stipendiaterna utses gemensamt av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Skåneländska Gastronomiska Akademien efter beredning i en gemensam stipendiekommitté. Stipendierna delas ut under högtidliga former både vid Sparbanksstiftelsens "Guldregnet" och på Skåneländska Gastronomiska Akademiens årshögtid. För närmare information om hur man söker stipendierna se: http://www.sparbanksstiftelsenfof.se/ text och bild Mia Werner

Ämnen

  • Vetenskap, teknik