Pressmeddelande -

Minskad elförbrukning nästa steg i Idre Fjälls miljöarbete

Idre Fjäll har satt ett högt mål i sin nya energistrategi, inom en femårs period skall elförbrukningen minska med 20 procent. Att minska elförbrukningen är en av många åtgärder i Idre Fjälls miljöarbete. Detta skall nås genom bland annat medvetna val inom områdena uppvärmning och snötillverkning. Idag förbrukar Idre Fjäll mellan 13-15 Gwh per år, där uppvärmningen och snötillverkning står för den största elförbrukningen.

Vi har sedan tre år tillbaka uppgraderat och bytt ut delar av snösystemet på anläggningen till ett toppmodernt system som förbrukar mycket mindre energi. Jämfört med det tidigare snösystemet så förbrukar det nya cirka 35 procent mindre el per kubikmeter tillverkad snö. Det kommer att krävas några år till innan allt är utbytt, säger Joacim Johansson, vd Idre Fjäll och fortsätter

Under 1980-talet, och i början av 1990-talet, såg man direktverkande elvärme som en billig och lämplig uppvärmningsmetod. Det var under dessa årtionden vi växte som mest i antal bäddar, vilket gör att vi sitter med ett ganska stort bestånd av hus som värms upp med direktverkande el. Det är just inom detta område vi ser att vi kan göra de största effektiviseringarna, varför vi just nu byter ut direktverkande el till vattenburen golvvärme i de 20-tal stugor vi renoverar i år.

ÅF, Ångpanneföreningen, har fått i uppdrag att göra en vägvalsanalys i energifrågan. Analysen kommer att färdigställas under hösten 2008 och den kommer sedan att vara ett av underlagen för nästa strategiska beslut i energifrågan. Vi behöver ta hjälp av experter inom detta område, som också kan leverera ett beslutsunderlag till utsatt tid, avslutar Joacim.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Joacim Johansson, vd Idre Fjäll: 070 347 14 00 · jocke.johansson@idrefjall.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Mats Lennartson

Presskontakt Marknadsdirektör +46 (0)70-790 24 68