Pressmeddelande -

Eltons idé hjälper flyktingar

I Elton får en idé, skriven av Ann Fagerberg Embretsén och illustrerad av Maria A. Keusseyan, får vi träffa sjuårige Elton som en dag råkar titta på nyheterna och ser barn och vuxna som via en båt försöker fly undan ett krig. Elton berörs och vill därefter hjälpa barn på flykt och börjar göra pärlplattor som sen görs om till kylskåpsmagneter. Magneterna säljer han till släktingar för att få ihop lite pengar som ska skickas till de drabbade barnen. Elton delar med sig av sin idé till klassen och så småningom börjar hela skolan ta sig an hans idé till ett stort skolprojekt.

”Elton får en idé är en varm och empatisk berättelse om att alla kan hjälpa på sitt lilla sätt och göra en viktig insats i samhället. Boken avslutas med tankeväckande frågor som kan starta upp en diskussion om empati, här finns även en beskrivning av ett antal artiklar ur barnkonventionen.” Lektör Alan Pejkovic. Publiceras i BTJ-häftet nr 19, 2017.

Ann Fagerberg Embretsén debuterade 2017 med Ali och Blåklockans hjältar. Hon är född och uppvuxen i Falun och efter ett antal år i bland annat Linköping är hon nu tillbaka i Falun. Ann arbetar som skolkurator på en högstadieskola, ett arbete hon älskar.

”Barnböcker ger barn en chans att upptäcka andra världar, andras vardag och verklighet, hur våra liv kan skilja sig åt, men också likna varandras. Böcker stimulerar fantasin. Läs högt för barnen!” säger Ann.


Titel: Elton får en idé ISBN: 978-91-7577-536-4
Författare: Ann Fagerberg Embretsén Illustratör: Maria A Keusseyan

Provläs boken: https://np.netpublicator.com/netpublication/n17234357
Högupplösta bilder: http://www.idusforlag.se/pressmaterial

För kontakt med förlaget:
Ulrika Slottner, Idus förlag
031-762 08 99
070-862 73 28
ulrika@idusforlag.se

Kontakt med författare:
Ann Fagerberg Embretsén
073-430 98 07
ann.fagerbergembretsen@gmail.com

Kontakt med illustratören:
Maria A Keusseyan
073-946 98 00
maria@emea.se

Ämnen

 • Litteratur

Kategorier

 • projekt
 • skolprojekt
 • andras liv
 • upptäck
 • lika värde
 • barnkonventionen
 • tankeväckande
 • empatisk
 • frågor
 • krig
 • flyktinpolitik
 • flyktingkris
 • flyktingar
 • känslor
 • berörs
 • fantasi
 • idé
 • högläsning
 • sagobok
 • saga
 • ny litteratur
 • ny bok
 • idus förlag
 • barnlitteratur
 • barnbok

Idus förlag, bokförlaget med hjärtat hos författarna.